.

Ενημερωτική εκδήλωση και forum συναντήσεων για το FP7 ENERGY-FINAL CALL

Ενημερωτική εκδήλωση για τις τελευταίες προκηρύξεις του προγράμματος ΕΝΕΡΓΕΙΑ του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ και Φόρουμ συναντήσεων για την από κοινού προετοιμασία και υποβολή προτάσεων πραγματοποιούνται στις 4-5 Ιουλίου, στις Βρυξέλλες. Στις 4 Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει την εκδήλωση "Energy Research Information Day-2013 calls". Στις 5 Ιουλίου το ευρωπαϊκό δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής C-Energy+, με την υποστήριξη του δικτύου επιχειρηματικότητας και καινοτομίας Enterprise Europe Network, διοργανώνει το φόρουμ συναντήσεων "FP7 ENERGY-FINAL CALL". Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης συμμετέχει και στις δύο εκδηλώσεις ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα ΕΝΕΡΓΕΙΑ, και μέλος των δικτύων C-Energy+ και Enterprise Europe Network-Hellas.

κλικ για πλήρη ανάγνωση από το ekt.gr...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου