.

Αλλαγές στη στήριξη των ιδιωτικών μονάδων ηλεκτρισμού

Η κατάργηση κάποιων από τους μηχανισμούς προστασίας των ιδιωτικών θερμικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και η ριζική αλλαγή κάποιων άλλων, περιλαμβάνονται στις προθέσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο σχεδίου αναδιοργάνωσης της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που επεξεργάζεται η ΡΑΕ, έχουν κατατεθεί προτάσεις για την ριζική τροποποίηση μηχανισμών όπως τα Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος και η ανάκτηση μεταβλητού κόστους.

Όπως λέγεται χαρακτηριστικά, οι «ασυμμετρίες» στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είχαν ως αποτέλεσμα την ανάγκη λήψης διαφόρων εναλλακτικών μέτρων για τη δημιουργία κινήτρων προς τους ιδιώτες παραγωγούς, με τη μορφή εγγυήσεων εσόδων (γνωστά ως Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος), ή μέσω του μηχανισμού ανάκτησης μεταβλητού κόστους. Τα κίνητρα αυτά πληρώνονται πρακτικά, στο τέλος, από τους προμηθευτές και αφαιρούν έτσι από τους παραγωγούς μέρος του απαραίτητου επιχειρηματικού ρίσκου που πρέπει να αναλαμβάνουν, κάτι που ήταν ίσως θεμιτό στην αρχή της απελευθέρωσης, αλλά τώρα πλέον είναι μη βιώσιμο για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΡΑΕ θα προτείνει τώρα τη ριζική μεταβολή των μηχανισμών στήριξης των ιδιωτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, έτσι ώστε να αρθούν τα κίνητρα εκείνα που ωθούν τους παραγωγούς σε συστηματική κατάχρηση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Θα καταργηθεί ο μηχανισμός ανάκτησης μεταβλητού κόστους και θα επανασχεδιαστεί ο Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος, λαμβάνοντας υπόψη τη σταδιακή μείωση των συντελεστών φόρτισης των θερμικών μονάδων, λόγω της αυξανόμενης διείσδυσης των ΑΠΕ.

Πηγη: energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου