.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Ανοιχτή διαβούλευση για τον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό της Περιφέρειας


Ο Αναπτυξιακός Σχεδιασμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας διαπνέεται από το όραμα για μια:
"Βιώσιμη Ανάπτυξη με Κοινωνική Συνοχή και τον Πολίτη στο Προσκήνιο"


Η στρατηγική της Περιφέρειας για την επίτευξη του οράματος αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο στόχων και πολιτικών και διατυπώνεται μέσω ενός συστήματος Αξόνων, Μέτρων και Στόχων με αντικείμενο:
- Την ανάπτυξη της περιοχής σε οικονομικό επίπεδο με έμφαση στην αγροτική ανάπτυξη και τον τουρισμό καθώς και σε κοινωνικό επίπεδο.
- Τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας.
- Την παροχή ικανοποιητικού επιπέδου υπηρεσιών προς τον πολίτη.
- Τη βελτίωση των οικονομικών της.

Στο πλαίσιο της ανοιχτής διαβούλευσης η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καλεί τον κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετέχει ενεργά, υποβάλλοντας την άποψή του με τη συμπλήρωση και κατάθεση δύο (2) ερωτηματολογίων.

Με τη συμπλήρωση του 1ου Ερωτηματολογίου διατυπώνετε την άποψή σας για το περιεχόμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ενώ με το 2ο Ερωτηματολόγιο μπορείτε να καταθέσετε τις προτάσεις σας για συγκεκριμένα έργα που εκτιμάτε ότι μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Στρατηγικού Σχεδιασμού.
Μπορείτε να υποβάλλετε τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια ως εξής :
 • ταχυδρομικά στην:
  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
  Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
  Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής
  Περιοχή ΖΕΠ
  50 100 Κοζάνη
 • ή ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας τις φόρμες:
  • στο fax: 2461052742,
  • στην ηλεκτρονική διεύθυνση epix@pdm.gov.gr ή
  • συμπληρώνοντας τις on-line φόρμες.

Ενημερωθείτε για το Στρατηγικό Σχεδιασμό
1. Συνοπτική Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας
2. Το Πλήρες Κείμενο Στρατηγικού Σχεδιασμού

Διατυπώστε την άποψή σας για το περιεχόμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού:
α) συμπληρώνοντας την On-line φορμα ή
β) συμπληρώνοντας και στέλνοντας μας το αρχείο word

Καταθέστε τις προτάσεις σας για συγκεκριμένα έργα:
α) συμπληρώνοντας την On-line φορμα ή
β) συμπληρώνοντας και στέλνοντας μας το αρχείο word
Περισσότερες πληροφορίες εδώ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου