.

Υπό επεξεργασία το νέο μοντέλο στήριξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Την τελική μορφή του νέου μοντέλου υποστήριξης των ΑΠΕ στη χώρα μας, δηλαδή των τρόπο και το ύψος της αμοιβής ανά κατηγορία και εγκατεστημένη ισχύ των παραγωγών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (φωτοβολταϊκά, αιολικά, μικρά υδροηλεκτρικά, βιομάζα κ.α), αναζητούν τα αρμόδια στελέχη του ΥΠΑΠΕΝ, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και η γερμανική συμβουλευτική GIZ ως εμπειρογνώμονας.

Η μορφή αυτή θα πρέπει, βάσει των υποχρεώσεων που απορρέουν από το νέο μνημόνιο, να έχει οριστικοποιηθεί ως το τέλος του τρέχοντος έτους, στη βάση των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας που εξέδωσε τον Ιούνιο του
2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το νέο μοντέλο θα αντικαταστήσει το σημερινό πλαίσιο, το οποίο ως γνωστόν στηρίζεται στις σταθερές ταρίφες (feed-in-tariffs), και συνάντησε κατά τα περασμένα έτη σημαντικά προβλήματα που προκάλεσαν τη συσσώρευση σημαντικών ελλειμμάτων στον Ειδικό Λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ για την αποζημίωση των ΑΠΕ, και οδήγησαν στη λήψη ανάλογων μέτρων για την προστασία της βιωσιμότητας του συστήματος.
Το νέο σχέδιο αναζητά την “χρυσή τομή” ανάμεσα στην προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος, τη βιωσιμότητα της αγοράς σε βάθος χρόνου, τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας μας για τη μείωση των ρύπων, αλλά και τις θέσεις εργασίας.
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, τα παράλληλα αυτά ζητούμε να οδηγούν σε ένα συνδυασμό του συστήματος feed-in-premium (προσαύξηση επί της Οριακής Τιμής του Συστήματος, της αγοραίας τιμής) και των διαγωνισμών για την προμήθεια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Οι μέθοδοι αυτές είναι καταρχήν συμβατές με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε.

Πηγη: Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου