.

ΔΕΗ: Επενδύσεις μείωσης των εκπομπών ρύπων στο συγκρότημα του Αγίου Δημητρίου

Στην υλοποίηση του προγράμματος που αφορά στην περιβαλλοντική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του μεγαλύτερου λιγνιτικού συγκροτήματος της ΔΕΗ στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης, ώστε αυτό να παραμείνει μελλοντικά σε συμμόρφωση με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της Ε.Ε., προχωρά η ΔΕΗ. Το μεταβατικό σχέδιο για τη μείωση των ρύπων από τις μονάδες καύσης λιγνίτη έρχεται ως υποχρέωση της χώρας έναντι κοινοτικής οδηγίας για την πρόληψη και τον έλεγχο των βιομηχανικών εκπομπών, κατά το διάστημα 2016-2020.
Συγκεκριμένα, προ ημερών, το Δ.Σ. της ΔΕΗ ενέκρινε την ανάθεση της αναβάθμισης των λεβήτων στις μονάδες 3 και 4, με στόχο τη μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου (απονίτρωση), επένδυση ύψους 14,8 εκατ. ευρώ. Είναι η δεύτερη ανάθεση που πραγματοποιείται αφού προ εβδομάδων είχε εγκριθεί η υπογραφή της σύμβασης με άλλον ανάδοχο για τις μονάδες 1 και 2. Επιπλέον, η ΔΕΗ προχωρά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθείωσης για την μονάδα 5 στο συγκρότημα του Αγίου Δημητρίου. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 75 εκατ. ευρώ και η προθεσμία του διαγωνισμού έχει μετατεθεί για τις 30 Σεπτεμβρίου. Η περιβαλλοντική αναβάθμιση αποτελεί όρο για τη συνέχιση της λειτουργίας των μονάδων λιγνίτη, αφού σύμφωνα με τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες, υπάρχει καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης προς τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου (Nox) μέχρι το 2016 και ως προς τις εκπομπές οξειδίων του θείου (Sox) το 2019. Από τις υπόλοιπες λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ, οι δύο της Μεγαλόπολης (3 και 4) καθώς και η μονάδα της Μελίτης, συμμορφώνονται με τα αυστηρά ευρωπαϊκά όρια εκπομπών.
Οι παραπάνω μονάδες μαζί με τη νέα μονάδα της Πτολεμαΐδας, που αναμένεται να ξεκινήσει να κατασκευάζεται μέσα στο προσεχές διάστημα μετά την πρόσφατη κατάθεση εγγυητικής από την ανάδοχο εταιρεία, αναμένεται να συγκροτήσουν το λιγνιτικό δυναμικό της ΔΕΗ μετά το 2020.

Πηγη: Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου