.

Στο προσκήνιο η αναζήτηση εναλλακτικών για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ

Ένα από τα κύρια ζητήματα που αναμένεται να απασχολήσουν τη νέα ηγεσία του ΥΠΑΠΕΝ είναι οι εξελίξεις γύρω από το θέμα της ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ. Η προηγούμενη κυβέρνηση αναζητούσε εναλλακτικά ισοδύναμα μέτρα απέναντι στην ιδιωτικοποίηση του Διαχειριστή του ηλεκτρικού συστήματος Υψηλής Τάσης, η οποία προβλέπεται στη συμφωνία με τους εταίρους.
Μολαταύτα τα πιεστικά χρονοδιαγράμματα πιέζουν για την επίτευξη ισοδυνάμων που θα απαντούν στα ζητήματα της ενίσχυσης του ανταγωνισμού και της χρηματοδότησης των επενδύσεων για την ενίσχυση του συστήματος, θέματα που αντιμετωπίζονται από τους εταίρους ως κομβικής σημασίας.
Σημειώνεται πως την προηγούμενη εβδομάδα και με απόφαση του υπηρεσιακού υπουργού ΠΑΠΕΝ Γ. Γκόλια συστάθηκε επιτροπή, η οποία θα αναλάβει το έργο της διαπραγμάτευσης με την ΕΕ για το θέμα.
Ειδικότερα η απόφαση αφορά στη σύσταση επιτροπής με "αντικείμενο άμεσης προτεραιότητας την οργάνωση, το συντονισμό και την εποπτεία της επιτυχούς διεκπεραίωσης της υποχρέωσης της Ελληνικής Πολιτείας για τη διερεύνηση της "Ιδιωτικοποίησης της επιχείρησης μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ΑΔΜΗΕ ή εκπόνησης εναλλακτικού ισοδύναμου σχεδίου", όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 4.3 μέρος Γ του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/14-09-2015).
Επίσης, έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η οργάνωση και η διενέργεια των συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους λοιπούς θεσμούς, όπως προσδιορίζεται στο Μνημόνιο Κατανόησης”. Στην ομάδα εργασίας, προβλέπεται να συμμετέχουν ο γενικός γραμματέας ενέργειας Απόστολος Αλεξόπουλος, ο επικεφαλής της ΔΕΗ Μ. Παναγιωτάκης, η προϊστάμενη της ΓΔ Ενέργειας του υπουργείου καθώς και η προϊστάμενη της διεύθυνσης ΑΠΕ του υπουργείου.
Αυτή η ομάδα εργασίας θα κληθεί να εκπονήσει και να συζητήσει με τους εταίρους και δανειστές το εναλλακτικό ισοδύναμο σχέδιο που θα αντικαταστήσει την πώληση του 66% του ΑΔΜΗΕ σε στρατηγικό επενδυτή. Υπενθυμίζεται πως ο Διαχειριστής των ηλεκτρικών δικτύων Υψηλής Τάσης ΑΔΜΗΕ αποτελεί σήμερα 100% θυγατρική της ΔΕΗ. Παλαιότερα είχαν εξεταστεί σενάρια απόσχισης των δραστηριοτήτων μεταφοράς από τον ΑΔΜΗΕ και ανάληψη του ελέγχου τους από κρατική οντότητα, με παράλληλη διατήρηση των παγίων και της δραστηριότητα ανάπτυξης του δικτύου από θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ.
Ερωτηματικό αποτελεί η στάση που θα τηρήσουν οι εργαζόμενοι στον ΑΔΜΗΕ έναντι της πρότασης της κυβέρνησης, καθώς επίσης και το μισθολογικό καθεστώς που θα διέπει τον ΑΔΜΗΕ υπό τυχόν μεταβίβαση του υπό κρατικό έλεγχο.

Πηγη: Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου