.

ΔΕΗ: Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στους Ν. Κοζάνης και Φλώρινας

Ανακοίνωση ΣΟΧ 6/2015 για τον Ν. Φλώρινας
Ανακοίνωση ΣΟΧ 8/2015 για τον Ν. Φλώρινας [Μηχανικοί, Γεωτεχνικοί]
Ανακοίνωση ΣΟΧ 5/2015 για τον Ν. Κοζάνης
Ανακοίνωσης ΣΟΧ 7/2015 για τον Ν. Κοζάνης  [Μηχανικοί, Γεωτεχνικοί]
Υποβολή Αιτήσεων από 17.09.2015 έως και 26.09.2015

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου