.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ενας χρήσιμος Οδηγός της ΕΕ για την σήμανση CE των δομικών προιόντων, βήμα -βήμα

Στον παρόντα οδηγό θα βρείτε επεξηγήσεις για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για τη σήμανση CE ενός νέου δομικού προϊόντος. Ο οδηγός επεξηγεί επίσης τι να κάνετε αν το προϊόν αλλάζει (διαδικασίες, πρώτες ύλες, δοκιμές κ.λπ.): αυτό το γεγονός καθιστά αναγκαία την αναθεώρηση των απαιτούμενων εγγράφων. Ενώ οι κανόνες της σήμανσης CE έχουν αλλάξει από την 1η Ιουλίου 2013 και ενδέχεται να χρειαστεί να επικαιροποιήσετε τη σήμανση CE των προϊόντων σας, το φυλλάδιο αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμο για σας.

Γιατί χρειάζομαι σήμανση CE;

Η προστιθέμενη αξία της σήμανσης CE έγκειται στο ότι της Ευρωπαικής Ένωσης πρέπει να επιτρέπουν την πώληση των δομικών προϊόντων που φέρουν τη σήμανση CE. Αυτό σημαίνει ότι οι αρμόδιες Αρχές δεν ζητούν συμπληρωματικά σήματα ή πιστοποιητικά, πόσο μάλλον συμπληρωματικές δοκιμές.
Ως εκ τούτου, εσείς ή οι διανομείς των προϊόντων σας είστε σε θέση να εμπορεύεστε το προϊόν σας σε οποιαδήποτε χώρα της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς με την ίδια τεκμηρίωση. Μαζί με τη δήλωση επιδόσεων θα βοηθήσει επίσης τους πελάτες σας και τους τελικούς χρήστες να ελέγχουν τις επιδόσεις του προϊόντος και να τις συγκρίνουν με άλλα προϊόντα με βάση την ίδια τεχνική προσέγγιση.
 Όταν εσείς, ως κατασκευαστής, τοποθετήσετε τη σήμανση CE σε ένα προϊόν, αυτό σημαίνει ότι διασφαλίζετε ότι οι επιδόσεις του προϊόντος που πωλείτε είναι οι ίδιες με αυτές που δηλώνετε και ότι έχουν αποκτηθεί με την εφαρμογή των ορθών ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών (βλ. 1.2).
Η σήμανση CE περιέχει ορισμένες βασικές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και εξασφαλίζει τη σύνδεση με άλλα συμπληρωματικά έγγραφα που περιέχουν επίσης σημαντικές πληροφορίες. Το παρόν φυλλάδιο καλύπτει τον τρόπο κατάρτισης των εν λόγω εγγράφων, ενώ επίσης παρέχει ορισμένα παραδείγματα.
Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στον Οδηγό (ελληνικά) που εξέδωσε η Ευρωπαική Επιτροπή εδω

Πηγη: ANKO - enterprise europe network

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου