.

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το αποθεματικό δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων

Η Ε.Ε. ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα την δημιουργία ενός αποθεματικού δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων, ώστε να στηριχθεί το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας (ETS).


Το νέο σύστημα σκοπεύει να αντιμετωπίσει τις δομικές δυσλειτουργίες του ETS, αφαιρώντας από την αγορά μια μερίδα των δικαιωμάτων εκπομπών κάθε χρόνο. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να ανταποκρίνεται καλύτερα στην προσφορά και ζήτηση η υφιστάμενη ποσότητα δικαιωμάτων που θα παραμείνουν στην αγορά.

Μέχρι σήμερα, η παρουσία μεγάλου αριθμού δικαιωμάτων οδηγούσε χαμηλά τις τιμές και εμπόδιζε το ETS από το να εξυπηρετήσει τον σκοπό του, δηλαδή την μείωση των ρύπων στην Ε.Ε.

Επίσης, η Ε.Ε. κατέληξε και σε μια κοινή στάση όσον αφορά την προσεχή κλιματική διάσκεψη στο Παρίσι, όπου και θέλει να δώσει το καλό παράδειγμα στις υπόλοιπες χώρες, με στόχο την υπογραφή διεθνούς συμφωνίας για τους ρύπους.

energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου