.

68ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε - Άμεση ένταξη των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Άμεση ένταξη των Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε μετά τη λήψη του πτυχίου, χωρίς άλλη προϋπόθεση.Καταβολή μειωμένης εισφοράς των νεοασφαλιζόμενων συναδέλφων για 5 χρόνια μετά την λήψη του πτυχίου τους, με την μεταφορά της εισφοράς για σύνταξη σε επόμενες πενταετίες χωρίς προσαυξήσεις.

Αυτές είναι δύο από τις σημαντικές αποφάσεις που ελήφθησαν από το 68ο Συνέδριο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε, της Ομοσπονδίας των Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων όλης της χώρας, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Αλεξανδρούπολη από 21 έως και 23 Ιουνίου με κεντρικό σύνθημα «ανάπτυξη δεν γίνεται χωρίς έργα υποδομής και με εξουθενωμένους Εργολήπτες». Στο συνέδριο εκφράστηκε η αποφασιστικότητα των Ελλήνων εργοληπτών να επιβιώσουν παρά την οικονομική κρίση που μαστίζει τον κλάδο και τη χώρα γενικότερα, καθώς -όπως τονίστηκε- σε περιόδους οικονομικής κρίσης τα δημόσια έργα αποτελούν τον μοχλό της ανάπτυξης και δεν πρέπει να διακόπτεται η χρηματοδότησή τους.

Το μήνυμα αυτό επιδιώκουν να φθάσει στα συναρμόδια υπουργεία, καθώς, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε κ. Κωνσταντίνος Σαββίδης, η κρίση στα δημόσια και ιδιωτικά έργα έχει επιπτώσεις και σε άλλους κλάδους παραγωγής ή υπηρεσιών, όπως βιομηχανίες παραγωγής υλικών που ενσωματώνονται στα έργα (παραγωγής σκυροδέματος, σιδήρου, προϊόντων αλουμινίου, λατομεία κλπ), αλλά και εφαρμογές πληροφορικής, ποιοτικού ελέγχου και πιστοποίησης υλικών κ.α., δηλαδή πλήττει έναν ευρύτερο κύκλο της πραγματικής οικονομίας αλλά και της εξαγωγικής δυνατότητας της χώρας. Οι σύνεδροι, προερχόμενοι από κάθε γωνιά της Ελλάδας, μετά από ένα γόνιμο και σε κάποιες περιπτώσεις και έντονο διάλογο, ζήτησαν από την διοίκηση της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε να μεταφέρει στους αρμόδιους μια σειρά αιτημάτων που είναι τελείως αναγκαίο να υλοποιηθούν άμεσα, πριν ο κλάδος των μικρομεσαίων εργοληπτών απαξιωθεί τελείως. Τα βασικότερα από αυτά είναι:

Στροφή στην ανάπτυξη με χρηματοδότηση νέων έργων και υποδομών. Άμεση αποπληρωμή όλων των οφειλομένων τόσο από τον στενό όσο και από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (δήμους, οργανισμούς κ.λ.π). Συμψηφισμό οφειλών, τόσο από τον στενό όσο και από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (δήμους, οργανισμούς κ.λ.π). Αύξηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων και ενεργοποίηση νέων. Δημοπράτηση έργων με μικρότερους προϋπολογισμούς προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν στις δημοπρασίες και εργολήπτες με μικρότερα πτυχία. Άμεση έναρξη ειλικρινούς διαλόγου από μηδενική βάση για την διαμόρφωση και ψήφιση ενός υγιούς, δίκαιου και λειτουργικού νόμου – πλαισίου για την μελέτη και παραγωγή των δημοσίων έργων. Μέχρι τότε, κατάργηση των πρόσθετων εγγυήσεων και των πάσης φύσεως αδιαφανών συστημάτων αναθέσεων (απ' ευθείας αναθέσεων, μελετοκατασκευκών κ.λ.π). Κατάργηση των αντιαναπτυξιακών επαχθών διατάξεων του νόμου 4070/2012 και της απαράδεκτης εγκυκίου 11/2012, η οποία πρέπει να ανακληθεί. Στο 68ο Συνέδριο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία ο διοικητικός & οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ για το 2011 και ο προϋπολογισμός για το 2012.

ΠΗΓΗ http://jaisopos.blogspot.gr/2012/08/68.html

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου