.

Απαντητική επιστολή του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων για το ενεργειακό τοπίο και μέλλον της χώρας μας

Επιστολή του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Joaquin Almunia, έλαβε ο Πρόεδρος του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων, κ. Μάκης Ιωσηφίδης, ως απάντηση στη δική του επιστολή για την κατάσταση στη ΔΕΗ, το ενεργειακό τοπίο και μέλλον της χώρας μας.

Μεταξύ άλλων στην επιστολή του ο κ. Ιωσηφίδης είχε αναφέρει ότι η υλοποίηση των σχεδιασμών της Ελληνικής Κυβέρνησης για πώληση εργοστασίων της ΔΕΗ θα δημιουργήσει προβλήματα στην ελληνική οικονομία και τον ανταγωνισμό στην αγορά ενέργειας, ενώ σε ότι αφορά στις λιγνιτικές περιοχές θα έχει καταστροφικές συνέπειες. Στην απαντητική του επιστολή ο κ. Αλμούνια αναφέρει με ξεκάθαρο τρόπο ότι στους σχεδιασμούς που έχει υποβάλλει η Ελληνική Κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η πώληση τεσσάρων μονάδων μαζί με τα υπάρχοντα συμβόλαια παροχής λιγνίτη, τα οποία θα αναλάμβαναν οι νέοι κύριοι των εργοστασίων στην παρούσα μορφή τους.
Σε ότι αφορά στην επισήμανση ότι η πώληση των εργοστασίων επισύρει τον κίνδυνο αγοράς τους από αναξιόπιστους επενδυτές ο κ. Αλμούνια αναφέρει ότι συμμερίζεται αυτές τις ανησυχίες και γι’ αυτό πρέπει να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας.
Τέλος, σε ότι αφορά στην καταγγελία του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων ότι η απόφαση ελήφθη χωρίς διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και αρχές, αλλά και τις περιβαλλοντικές ανησυχίες που αναφέρθηκαν ο κ. Αλμούνια αναφέρει ότι υπεύθυνη είναι η Ελληνική Κυβέρνηση, η οποία πρέπει να διασφαλίσει τα συμφέροντα των τοπικών κοινωνιών.
Εν κατακλείδι από την απάντηση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φαίνεται ότι ο τρόπος με τον οποίο η Ελληνική Κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα στον ενεργειακό τομέα είναι αποκλειστική της ευθύνη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρεμβαίνει μόνο όταν παραβιάζεται η Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ως εκ τούτου η προσπάθεια που κάνουν οι λιγνιτικές περιοχές, μέσω των Ενεργειακών Δήμων, για να διασφαλίσουν ένα βιώσιμο μέλλον για τις τοπικές κοινωνίες πρέπει να συνεχιστεί για να αποφευχθούν δυσάρεστες εξελίξεις και να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ωφέλεια από την έντονη κινητικότητα που υπάρχει στα ενεργειακά θέματα. Η πώληση των μονάδων παραγωγής ενέργειας και η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ πρέπει να αποτραπούν και να υπάρξει αλλαγή κατεύθυνσης με το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας να κινείται προς την εκμετάλλευση άλλων λιγνιτικών κοιτασμάτων.

Almunia Letter

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου