.

Πρεμιέρα των νέων μέτρων με γνωμοδότηση ΡΑΕ για γερό ψαλίδι στις τιμές

Το πράσινο φως ώστε να προχωρήσουν οι δραστικές μειώσεις στις εγγυημένες τιμές των νέων φωτοβολταϊκών, τόσο αυτών που αφορούν τις στέγες όσο και των επί εδάφους έργων, δίνει η ΡΑΕ με τη σχετική γνωμοδότησή της προς το υπουργείο Ενέργειας.

Η Αρχή δε γνωμοδοτεί για συγκεκριμένες τιμές, ωστόσο, αναφέρει ότι η απόδοση των έργων σε τρέχουσες τιμές (IRR) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει για το ειδικό πρόγραμμα εγκαταστάσεων σε στέγες το 17% και για τους υπόλοιπους σταθμούς το εύλογο εύρος απόδοσης κατά τα ως άνω, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 12% με 14%, με τις μεγαλύτερες αποδόσεις να αφορούν τα μικρότερα έργα.

Αναφορικά με τα παραπάνω η ΡΑΕ παραθέτει αναλυτικούς πίνακες με την εκτίμηση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων μετά από φόρους αλλά και της συνολικής απόδοσης έργου μετά από φόρους, ανάλογα με την τιμή της επιδότησης. Από αυτούς τους πίνακες μπορούν να συναχθούν κάποια πρώτα συμπεράσματα για το επίπεδο στο οποίο θα κινηθούν οι νέες ταρίφες με βάση τη γνωμοδότηση.

Ενδεικτικά για τιμή 305 ευρώ η μεγαβατώρα θεωρείται ότι η απόδοση των ιδίων φτάνει το 29,3% και η απόδοση του έργου είναι 18,9%. Κατά συνέπεια με βάση τα ποσοστά που περιγράφονται στη γνωμοδότηση (12 έως 14% για τα επαγγελματικά και 17% για τα οικιακά) αλλά και στην εκτίμηση απόδοσης κεφαλαίων το εύρος των τιμών για τις FIT που προτείνει η ΡΑΕ είναι:

- 285 ευρώ/MWh για έργα μικρότερα των 100 KW (equity IRR 20,3%, project IRR 14%) - 210 ευρώ/MWh για έργα μεγαλύτερα των 100 KW στα (equity IRR 15%, project IRR 11,9%) και τέλος - 370 ευρώ/MWh για τις στέγες (equity IRR 26,2% και project IRR στο 16,3%)

Οι βασικές παραδοχές για τους υπολογισμούς της ΡΑΕ είναι ετήσιος πληθωρισμός 2%, τραπεζικό επιτόκιο 9%, χρηματοδοτική διάρθρωση 75% τραπεζικός δανεισμός και 25% ίδια κεφάλαια, συντελεστές απόδοσης cf15% στο διασυνδεδεμένο σύστημα, 16% στο μη διασυνδεδεμένο και 14% στις στέγες. Τεκμαρτό κόστος προμήθειας και εγκατάστασης 1800 ευρώ /KW για μονάδες έως 100KW και 1600 ευρώ / KW για άνω των 100KW. Για τις στέγες υπολογίζεται κόστος 2300 ευρώ/KW. Σύμφωνα με την εκτίμηση της ΡΑΕ οι παραδοχές για το τραπεζικό επιτόκιο και τη χρηματοδοτική διάρθρωση κατά βάση δεν επηρεάζουν το project IRR.

ΠΗΓΗ ENERGYPRESS.GR

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου