.

Στα 7,5 ευρώ μεσοσταθμικά το τέλος ΑΠΕ για τα νοικοκυριά με απόφαση της ΡΑΕ

Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με την αναπροσαρμογή του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), για την περίοδο Αυγούστου 2012-Ιουνίου 2013. Ο καθορισμός των εξής χρεώσεων (€/MWh) του ΕΤΜΕΑΡ για την περίοδο Αυγούστου 2012 έως και Ιουνίου 2013, ανά κατηγορία πελατών φαίνεται παρακάτω:
Υψηλής Τάσης (ΥΤ) 4,58
Αγροτικής χρήσης ΜΤ 4,35
Λοιπές χρήσεις ΜΤ 7,17
Αγροτικής χρήσης ΧΤ 5,61
Οικιακής χρήσης ΧΤ 8,74
Λοιπές χρήσεις ΧΤ 9,53

Αναλυτικά η απόφαση της ΡΑΕ...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου