.

Πορεία υλοποίησης προγραμμάτων ΟΑΕΔ & προγράμματα ανοιχτά για υποβολή προτάσεων

Μέχρι σήμερα ο ΟΑΕΔ έχει ενεργοποιήσει και υλοποιεί εξήντα οκτώ (68) επιμέρους δράσεις ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης, προϋπολογισμού 3,85 δισ. ευρώ με μέγιστο αριθμό ωφελουμένων 1.350.000 ανέργους και εργαζομένους, ιδιαίτερα σε επισφαλείς θέσεις εργασίας. Μέσω των δράσεων αυτών μέχρι σήμερα έχουν ωφεληθεί ή συνεχίζουν να ωφελούνται 1.128.550 δικαιούχοι, γεγονός που συνεπάγεται ότι η συνολική απορροφητικότητα των δράσεων αυτών έχει προσεγγίσει μέχρι σήμερα το 84% του συνόλου των διαθέσιμων θέσεων.

Εκτιμάται ότι με τις δράσεις αυτές έχει επιτευχθεί μια ανάσχεση / συγκράτηση του ρυθμού αύξησης της ανεργίας τουλάχιστον κατά 5% - 7%.

Παράλληλα πρόσκληση, απευθύνει ο ΟΑΕΔ, στις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα 11 «ανοιχτά» -για την υποβολή αιτήσεων- προγράμματα πρόσληψης και απασχόλησης ανέργων που μπορούν να δημιουργήσουν, μέσω επιδοτήσεων, 102.000 θέσεις εργασίας.

Τα «ανοιχτά» προγράμματα είναι:

1. Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης απασχόλησης με επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 25.000 ανέργων.

2. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ηλικίας έως 35 ετών.

3. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της Τ.Α. για απασχόληση 5.000 ανέργων από 55 έως 64 ετών.

4. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας».

5. Πρόγραμμα επιχορήγησης για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, 5.000 ανέργων 16 έως 24 ετών νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας.

6. Ειδικό Πρόγραμμα ολοκληρωμένης παρέμβασης για 600 πρώην εργαζομένους που προέρχονται από τις επιχειρήσεις «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ», «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ», «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΕΓΑ», «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ (GENERAL UNION)», «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΕΓΑ (GENERAL TRUST)» και «ΕΟΣ ΑΕΑΖ» και 200 πρώην εργαζομένους που προέρχονται από την επιχείρηση «COMMERCIAL VALUE».

7. Τοπικό Πρόγραμμα για 680 ανέργους των επιχειρήσεων: «ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.», «ΜΑΧΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», «ROBERTO ΑΒΕΕ», «ΝΟΒΑ ΚΝΙΤ Α.Ε.», «BELLE Α.Ε.», «ΠΑΚ. ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ Α.Ε.», «ΕΥΡΩΒΑΦΗ Α.Ε.», «EUROHOUSE Α.Ε.», «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.» «ΜΙΝΟΣ ΑΒΕΕ» και «ΑΜΑΣΑ ΑΕΒΕ» του νομού Θεσσαλονίκης.

8. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για απασχόληση ανέργων που είναι κοντά στη σύνταξη.

9. Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας.

10. Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 http://www.blogger.com/img/blank.gifθέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για A.με.Α.

11. Πρόγραμμα Επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών A.με.Α., Απεξαρτημένων και Αποφυλακισμένων 18-64 ετών και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για A.με.Α.

Ανεκμετάλλευτες 221.450 θέσεις έχουν μείνει στη διετία - συνυπολογιζομένων των 102.000 για άνεργους που παραμένουν στα αζήτητα. Σε σύνολο 1.350.000 ατόμων (εργαζομένων και ανέργων) που μπορούσαν να είχαν ωφεληθεί, τα προγράμματα καλύπτουν έως τώρα 1.128.550 θέσεις.

κλικ για όλο το Δελτίο Τύπου...

Πηγη: www.anko-eunet.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου