.

Τα φωτοβολταϊκά "έσωσαν την παρτίδα"

Ο Ιούλιος χαρακτηρίστηκε από μικρές προσθήκες στην εγκατεστημένη ισχύ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (διασυνδεδεμένων συστημάτων), όπως συμπεραίνουμε μέσω της μηνιαίας έκθεσης που εξέδωσε ο ΛΑΓΗΕ. Η συνολική προσθήκη από ΑΠΕ ανήλθε μόλις στα 123 MW με τα φωτοβολταϊκά να κατέχουν συνολικά (πάρκα και στέγες) το 82,9% της προστιθέμενης ισχύος.


Τα στοιχεία δείχνουν ότι στο δίκτυο εγκαταστάθηκαν επιπλέον:
o 20 MW αιολικών
o 77 MW φωτοβολταϊκών
o 1 MW μικρών υδροηλεκτρικών
o 25 MW φωτοβολταϊκών σε στέγες

Για έναν ακόμη μήνα, η μόνη αξιοσημείωτη αύξηση εγκατεστημένης ισχύος προήλθε από τα φωτοβολταϊκά (82,9%), με τα αιολικά να ακολουθούν (16,3%). Δηλαδή, το 99,2% των προσθηκών προήλθε από Φ/Β και αιολικά με τις υπόλοιπες ΑΠΕ να απουσιάζουν.

Σημερινή συνολική εγκατεστημένη ισχύς (διασυνδεδεμένο σύστημα)
o Αιολικά: 1.453 MW
o Φωτοβολταϊκά (πάρκα): 801 MW
o Φωτοβολταϊκά (στέγες): 204 MW
o Μικρά υδροηλεκτρικά: 213 MW
o Βιομάζα: 45 MW
Συμπαραγωγή: 89 MW

Τον Ιούλιο συνολικά στην Ελλάδα παράχθηκαν 454.068 "πράσινες" Μεγαβατώρες (MWh) από το σύνολο των εγκατεστημένων συστημάτων ΑΠΕ της χώρας. Τα ποσοστά παραγωγής από κάθε είδος ΑΠΕ είναι τα εξής:
Αιολικά: 55,3%
Φ/Β (πάρκα): 25,8%
Φ/Β (στέγες): 6,2%
Μικρά υδροηλεκτρικά: 7,8%
Βιομάζα: 3,6
Συμπαραγωγή: 1,2%


πηγή: ERGON blog 

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου