.

Φωτοβολταϊκά: Πάγωμα σε νέες άδειες!

Η απόφαση αναστολής της αδειοδοτικής διαδικασίας προβλέπει ότι δεν θα υποβάλλονται νέα αιτήματα για χορήγηση άδειας παραγωγής και έκδοση προσφοράς σύνδεσης φωτοβολταϊκών. Τα αιτήματα που εκκρεμούν δεν εξετάζονται. Ωστόσο, συνεχίζεται κανονικά η αδειοδοτική διαδικασία για έργα με άδεια παραγωγής, καθώς και έργα που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής και έχουν δεσμευτική προσφορά σύνδεσης.

Από το μέτρο παγώματος των αδειών εξαιρούνται τα φωτοβολταϊκά στις στέγες και τα έργα που έως την ημερομηνία της αναστολής είχαν ενταχθεί σε διαδικασία fast track.

Η ισχύς των έργων που συνεχίζουν (δηλαδή δεν υπάγονται στην απόφαση αναστολής) υπολογίζεται σε 5,5 GW, από τα οποία 3,7 διαθέτουν άδεια παραγωγής, και 1,8 που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, διαθέτουν δεσμευτική προσφορά σύνδεσης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της μεγάλης αύξησης στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε ολόκληρη τη χώρα, με τα προαναφερθέντα εξαιρούμενα μεγέθη ισχύος 5,5 GW καλύπτονται οι στόχοι μέχρι και το 2020, γεγονός που διευκόλυνε την λήψη της απόφασης αναστολής.

πηγή: ERGON blog

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου