.

ΑΔΜΗΕ: Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό δώδεκα (112) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών


Ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εκατόν δώδεκα (112) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (9 θέσεις στην Κοζάνη, 1 θέση Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών)
Η επίσημη Ανακοίνωση-Προκήρυξη ΑΔΜΗΕ ΕΔΩ
Αναλυτικά στοιχεία, αιτήσεις και λεπτομέρειες της προκήρυξης ΕΔΩ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου