.

ΔΕΗ: Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτ. Μακεδονίας [οκτάμηνα]

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2015 για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτ. Μακεδονίας

Υποβολή Αιτήσεων από 07.04.2015 έως  17.04.2015

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου