.

Οι κύριες θέσεις του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Εμμανουήλ Παναγιωτάκη

Πληθώρα ερωτήσεων δέχθηκε ο νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης, από τους βουλευτές-μέλη της Επιτροπής ΔΕΚΟ της Βουλής. Βασικές προσεγγίσεις του κ. Παναγιωτάκη υπήρξαν η αντίθεσή του στη μερική ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης, η αλλαγή του ενεργειακού μείγματος της χώρας, με ενίσχυση του ποσοστού του λιγνίτη, εκ παραλλήλου, όμως, με την ανάπτυξη της εταιρείας "ΔΕΗ-Ανανεώσιμες", για την οποία μάλιστα ζήτησε να ενισχυθεί και με προσωπικό.
Κριτικός υπήρξε, εξάλλου, ο νέος πρόεδρος της ΔΕΗ, απέναντι στη ΡΑΕ και το νόμο που διέπει τη λειτουργία της.
«Αναφορικά με την εισπραξιμότητα των οφειλών προς τη ΔΕΗ ΑΕ ύψους €1.8 δις, ο υποψήφιος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της επιχείρησης κ. Παναγιωτάκης, δήλωσε κατά την ακρόαση του στην επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής των Ελλήνων ότι το σύνολο σχεδόν των οφειλών αυτών είναι διεκδικήσιμο. Ειδικότερα τα €290 εκατ. της Χαμηλής Τάσης και τα €65 εκατ. της Μέσης Τάσης αφορούν σε πελάτες ληξιπρόθεσμους για πρώτη φορά και αναμένεται να εξοφληθούν. Τα λοιπά η επιχείρηση θα τα διεκδικήσει με κάθε νόμιμο μέσο συμπεριλαμβανομένου και του μέτρου των αποκοπών, σε συνάρτηση και με την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των οφειλετών.
Σε ότι ακόμη αφορά στην πρόσφατη Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για το προσωπικό ΔΕΗ, ανεξάρτητα από την προσωπική του άποψη για το τροφείο, δήλωσε στην επιτροπή της Βουλής ότι ανάλογες ΕΣΣΕ πρέπει να συναφθούν και στις θυγατρικές του Ομίλου για λόγους ίσης μεταχείρισης του προσωπικού»
Σε παρατήρηση του Χρήστου Σταϊκούρα (ΝΔ), ότι η συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου προβλέπει την υλοποίηση των συμβάσεων παραχώρησης που είχε δρομολογήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, ο κ. Παναγιωτάκης αντέταξε πως «οι υποψήφιοι αγοραστές δεν είχαν ενημερωθεί ότι μέσα στα πάγια της ΔΕΗ που πουλιόντουσαν συγκαταλεγόταν -βάσει του νόμου 2773- και η ασφαλιστική περιουσία των εργαζομένων. «Αν αποδείξουμε ότι αυτό δεν είναι νόμιμο, δεν δικαιούνται να μας υποχρεώσουν να πουλήσουμε τα δίκτυα μεταφοράς. Δεν το προβλέπει αυτό άλλωστε, καμία ευρωπαϊκή Οδηγία», ανέφερε.
Σε σχέση με τα τιμολόγια της ΔΕΗ, ο νέος πρόεδρος της επιχείρησης σημείωσε πως «τιμολογιακή μείωση μπορεί να υπάρξει όταν γίνει μείωση του κόστους παραγωγής». Στο πλαίσιο αυτό, όμως, «πρέπει να επέμβουμε στο κόστος καυσίμου με την αύξηση της συμμετοχής του λιγνίτη. Ο λιγνίτης είναι το εθνικό μας καύσιμο, μ΄ αυτό μας έχει προικίσει η φύση σαν χώρα, γλιτώνουμε με τη χρήση του εισαγόμενα καύσιμα- αλλά η συμμετοχή του έχει μειωθεί από το 78% όπου βρισκότανε πριν 10 χρόνια, στο 45%».
Στο σημείο αυτό, ο κ. Παναγιωτάκης θεώρησε «άκρως αναγκαίες» κάποιες προσλήψεις (έκανε λόγο για 100-200 άτομα προσωπικό σε πληρώματα εκσκαφέων), όπως αναγκαίες εκτίμησε τις προσλήψεις και για την εταιρεία "ΔΕΗ-Ανανεώσιμες", προκειμένου να ανταπεξέλθει στον υφιστάμενο ανταγωνισμό: «Σαν ανεξάρτητη εταιρεία, αν δουλέψει με ευελιξία μπορεί να αποδώσει πάρα πολύ. Η υπηρεσία ωστόσο, την αντιμετωπίζει σαν Δημόσιο- και ενώ οι ανταγωνιστές μπορούν να κάνουν ό,τι προσλήψεις θέλουν, η ΔΕΗ-Ανανεώσιμες είναι δεσμευμένη. Αν δεν αναπτύξει πρωτοβουλία σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον, δεν θα πρέπει να περιμένουμε πάρα πολλά», είπε.
Σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθαυτές, ο νέος πρόεδρος της ΔΕΗ διαπίστωσε πως «με κάποιες άστοχες επιλογές, η ευλογία της χώρας μας που λέγεται ήλιος, κοντεύει να μετατραπεί σε άχθος- κι αυτό διότι στην Ελλάδα το κόστος της μεγαβατώρας από ανανεώσιμες πηγές έχει φτάσει να είναι πάνω από 300 ευρώ, ενώ στη Γερμανία είναι κάτω από 200, και στην Κύπρο 74-95 ευρώ».
«Είναι ζήτημα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Οι ΑΠΕ, πάντως, θα πρέπει να αναπτυχθούν» προσέθεσε.
Σε ό,τι αφορά τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ο κ. Παναγιωτάκης παρατήρησε πως «τόσο απ΄ το θεσμικό της πλαίσιο, όσο και απ΄ τη λειτουργία της, η ΡΑΕ έχει ξεφύγει απ΄ τον βασικό της στόχο που είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των καταναλωτών: Ο ανταγωνισμός είναι εργαλείο για να πετύχουμε την εξυπηρέτηση των καταναλωτών- δεν είναι αυτοσκοπός. Η ΡΑΕ τον έχει κάνει αυτοσκοπό και αυτό το έχουμε πληρώσει με τεράστιες ανατιμήσεις».
Υπάρχουνε πολλά περιθώρια για να επανατοποθετηθεί και επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος της ΡΑΕ, χωρίς να χάσει την ανεξαρτησία της, υποστήριξε. Για παράδειγμα «ο έλεγχος άρθρο-άρθρο και δαπάνη-δαπάνη, που έκανε το 2009 στον προϋπολογισμό της ΔΗΕ, ήταν χρήσιμος. Ένας τέτοιος ρόλος σε φυσικά μονοπώλια, είναι χρήσιμος» συμπλήρωσε ο κ. Παναγιωτάκης.

Πηγη: energia.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου