.

ΑΔΜΗΕ: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Κορωνιωτάκη Εμμανουήλ

Συγκροτήθηκε σε σώμα, μετά τον ορισμό του από το Εποπτικό Συμβούλιο και τη σχετική απόφαση της ΡΑΕ, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.). Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ως Πρόεδρο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Κορωνιωτάκη Εμμανουήλ και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Μπλάνα Ιωάννη.

Συγκεκριμένα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Κορωνιωτάκης Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Πρόεδρος & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος με εκτελεστικές αρμοδιότητες.

Μπλάνας Ιωάννης, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος.

Γεωργαντζής Γεώργιος, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μέλος.

Κορωνίδης Αθανάσιος, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μέλος.

Νικολόπουλος Φώτης, Διοικητικο-οικονομικός, Μέλος / Εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, με έναρξη από 10.05.2015 και λήξη στις 10.05.2018, με εξαίρεση τον εκπρόσωπο των Εργαζομένων του οποίου η θητεία λήγει στις 10.06.2016.

Βιογραφικό σημείωμα

Εμμανουήλ Κορωνιωτάκης

Ο κ. ΚορωνιωτάκηςΕμμανούηλ γεννήθηκε το 1959 στα Χανιά της Κρήτης.

Είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και έχει εργασθεί μέχρι το 1987 στον Ιδιωτικό Τομέα είτε σαν ερευνητής Μηχανικός, είτε σαν Μηχανικός Παραγωγής.

Από το 1987 μέχρι το 2011 εργαζόταν στη ΔΕΗ Α.Ε., ενώ από το 2012 είναι στέλεχος στην ΑΔΜΗΕ.

Στη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας συμμετείχε σαν Μηχανικός Έρευνας σε ομάδα έρευνας Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Κέντρου Ερευνών Εθνικής Άμυνας (Κ.Ε.ΕΘ.Α.).

Έχει παρακολουθήσει και λάβει ειδική εκπαίδευση σε θέματα Ελέγχου Αποθεμάτων, ειδικευμένα ζητήματα Μονώσεων καθώς και Οπτικών Ινών.

Έχει μεγάλη εμπειρία στα έργα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και είχε σημαντική συμμετοχή σε όλα τα μεγάλα έργα Ηλεκτρικών Διασυνδέσεων όπως της διασύνδεσης των Ηλεκτρικών Συστημάτων Ελλάδας – Ιταλίας, των Ιονίων νήσων, των Κυκλάδων κ.λπ. Επίσης, είναι στην Ομάδα Μελετών του έργου Διασύνδεσης της νήσου Κρήτης με το ελληνικό διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς.

Είχε επίσης καθοριστική συμβολή στην εγκατάσταση του Δικτύου Οπτικών Ινών στο Σύστημα Μεταφοράς της ΔΕΗ.

Έχει παρουσιάσει σε εθνικά και διεθνή Συνέδρια και δημοσιεύσει σε αντίστοιχα έντυπα, εργασίες που αφορούν στο αντικείμενο της δουλειάς του.

Είναι μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Επιτροπής CIGRE’ καθώς και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Β1 (SCB1 InsulatedCables) στη Διεθνή Cigre’ εκ μέρους της Ελληνικής Επιτροπής.

Υπήρξε μέλος στο Δ.Σ. του Συλλόγου Μηχανικών ΔΕΗ.

Για πολλά χρόνια ασχολήθηκε με τα Διοικητικά Αθλητικών Σωματείων στην Πεύκη και γενικότερα με τα αυτοδιοικητικά της περιοχής.

Μιλάει πολύ καλά Αγγλικά.

Ιωάννης Μπλάνας

O Ιωάννης Μπλάνας μέχρι την ανάληψη των νέων καθηκόντων του ήταν διευθυντικό στέλεχος του ΑΔΜΗΕ.

Είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και μέλος του ΤΕΕ . Έχει γεννηθεί το 1955 στο Βουνό Τεγέας της Αρκαδίας και είναι παντρεμένος με δύο παιδιά.

Κατά την διάρκεια των σπουδών του στο ΕΜΠ απασχολήθηκε στην Brown Boveri Co (διάδοχο σχήμα ABB) και στα Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου (διάδοχο σχήμα ΕΛΠΕ) και κατά την διάρκεια της στρατιωτικής θητείας του, από το 1979 μέχρι το 1981, εργάστηκε στο Στρατιωτικό Εργοστάσιο Ανακατασκευής και Εκσυγχρονισμού Αρμάτων στο Βελεστίνο Μαγνησίας στο τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου.

Από 1981 μέχρι 1984 απασχολήθηκε στην Anco Electronics and Telecommunication SA. με αντικείμενο την Μελέτη και Κατασκευή Ηλεκτρονικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Συστημάτων Ασφάλειας.

Από το 1984 μέχρι το 2001 εργάστηκε στην ΔΕΗ και , λόγω μεταφοράς του αντικειμένου, από το 2001 μέχρι το 2011 στον ΔΕΣΜΗΕ στο Eθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας του Διασυνδεδεμένου Ηλεκτρικού Συστήματος Παραγωγής αρχικά στην Λειτουργία του Συστήματος και στην συνέχεια στην Τεχνική Υποστήριξη της Λειτουργίας του Ηλεκτρικού Συστήματος Μεταφοράς και της Διαχείρισης της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Από το 2012 εργαζόταν στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς – ΑΔΜΗΕ (θυγατρική του Ομίλου ΔΕΗ) και κατείχε την θέση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Συστημάτων και Υποδομών.

Έχει συμμετάσχει ενεργά στην αντικατάσταση και τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Παρακολούθησης, Ελέγχου και Ρύθμισης του Εθνικού Διασυνδεδεμένου Συστήματος Παραγωγής και Μεταφοράς Ενέργειας, την υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς και των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών που είναι απαραίτητες για την ασφαλή λειτουργία του Ηλεκτρικού Συστήματος και της Αγοράς Ενέργειας.

Κατά την διάρκεια της απασχόλησης του διαδοχικά στη ΔΕΗ / ΔΕΣΜΗΕ /ΑΔΜΗΕ συμμετείχε σε ομάδες εργασίας, επιτροπές και συνέδρια στην Ελλάδα και το Εξωτερικό σχετικές με τα αντικείμενα αρμοδιότητας του. Έχει δημοσιεύσει εργασίες, σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και περιοδικά με αντικείμενο τις υποδομές για την Λειτουργία και τον Έλεγχο των Ηλεκτρικών Συστημάτων καθώς και την Λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Έχει συμμετάσχει σε Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Στα πλαίσια της της συνεργασίας των Ευρωπαϊκών Ηλεκτρικών Εταιρειών και στην συνέχεια των Λειτουργών των Ηλεκτρικών Συστημάτων έχει συμμετάσχει σε διάφορες τεχνικές ομάδες εργασίας με αντικείμενο την λειτουργία και τις υποδομές ελέγχου των διασυνδεδεμένων ηλεκτρικών συστημάτων παραγωγής και μεταφοράς. Στα πλαίσια της παραπάνω συνεργασίας στο διάστημα 2001-2003 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της Οργάνωσης Ηλεκτρικών Εταιρειών και στην συνέχεια Διαχειριστών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SUDEL) και στο διάστημα 2000-2014, διετέλεσε Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής του ENTSO-E (PG Albania) 2000-2014 με αντικείμενο την αξιολόγηση και παροχή τεχνικής υποστήριξης για τον εκσυγχρονισμό του Ηλεκτρικού Συστήματος της Αλβανίας και την παρακολούθηση της υλοποίησης των απαραίτητων υποδομών για την συμμόρφωση του με τις τεχνικές απαιτήσεις των Ευρωπαίων Διαχειριστών Συστημάτων προκειμένου να εξασφαλιστεί απρόσκοπτη λειτουργία του Ευρωπαϊκό Διασυνδεδεμένο Ηλεκτρικό Σύστημα.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου