.

Απαλλαγή από το τέλος ΑΠΕ για απλήρωτους λογαριασμούς ζητά η ΔΕΗ

Σε νέα αναστάτωση οδηγείται η αγορά ΑΠΕ, μετά τις πληροφορίες ότι η ΔΕΗ ζητά εκ νέου να μην καταβάλλει στον ΛΑΓΗΕ το τέλος ΕΤΜΕΑΡ (τέλος ΑΠΕ), το οποίο αντιστοιχεί στους απλήρωτους λογαριασμούς ηλεκτρικού. Εισέρχεται και αυτή δηλαδή στο «κίνημα» του «δεν πληρώνω» στο οποίο είχαν προσχωρήσει πολλοί από τους πελάτες της, οι οποίοι, χωρίς να βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, εκμεταλλεύτηκαν το κλίμα των προηγούμενων μηνών.

Ωστόσο η προοπτική να μην καταβάλλει το τέλος ΕΤΜΕΑΡ των κακοπληρωτών πελατών της, τινάζει κυριολεκτικά στον αέρα τον λογαριασμό ΑΠΕ που τηρεί ο ΛΑΓΗΕ, και από τα έσοδα του οποίου πληρώνονται οι παραγωγοί (φωτοβολταϊκά αιολικά, υδροηλεκτρικά κ.λπ.).
Ολογαριασμός είναι ήδη ελλειμματικός, η προοπτική ισοσκελισμού του μετά την πρόσφατη απόφαση Λαφαζάνη να ακυρώσει τη μικρή αύξηση του τέλους ΕΤΜΕΑΡ, απομακρύνεται, ενώ οι παραγωγοί ΑΠΕ πληρώνονται κατά μέσο όρο με καθυστέρηση 4,5 μηνών. Να σημειωθεί ότι στις 23 Απριλίου ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές για παραγωγή του Νοεμβρίου 2014, ενώ στις 30 Απριλίου ξεκίνησε η τμηματική εξόφληση, της παραγωγής Δεκεμβρίου 2014.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει το Euro2day.gr, η διοίκηση της ΔEΗ με επιστολή της στον υπουργό ΠΑΠΕΝ, ζητά να προβλεφθεί νομοθετική ρύθμιση που θα απαλλάσσει τη ΔΕΗ από την υποχρέωση να καταβάλλει στο ΛΑΓΗΕ το ποσό του ΕΤΜΕΑΡ, των λογαριασμών που δεν εξοφλούνται.
Το πρόβλημα για τη ΔEΗ είναι πραγματικό καθώς το ύψος των ανεξόφλητων λογαριασμών πλησιάζει αισίως τα 2 δισ. ευρώ, ενώ ένα μικρό μέρος του αφορά το τέλος ΕΤΜΕΑΡ. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, με την ισχύουσα νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, κάθε προμηθευτής όταν αγοράζει ενέργεια από τη χονδρική αγορά (pool) για να την μεταπουλήσει στους πελάτες του, είναι υποχρεωμένος να προσθέτει και όλα τα τέλη με τα οποία διαμορφώνεται η τελική τιμή καταναλωτή και αποτελούν το ρυθμιζόμενο σκέλος του τιμολογίου.
Σε αυτά περιλαμβάνονται τα τέλη χρήσης δικτύου υψηλής τάσης τα οποία εισπράττει ο ΑΔΜΗΕ, χαμηλής τάσης που εισπράττει ο ΔΕΔΔΗΕ, τα τέλη για ΥΚΩ που εισπράττει η ίδια η ΔEΗ, το ΕΤΜΕΑΡ που εισπράττει ο ΛΑΓΗΕ, τους φόρους, ΔΕΤΕ κλπ. Που εισπράττει το δημόσιο. Αποτελεί δε καθαρά θέμα σχέσεων ΔEΗ με τους κακοπληρωτές πελάτες της, το πώς θα διασφαλίσει την είσπραξη των οφειλόμενων.
Όπως δε αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, σε περίπτωση που γίνει αποδεκτό το αίτημα της ΔEΗ, τότε τίθεται θέμα και με την καταβολή στους δικαιούχους (ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ) των τελών που τους αντιστοιχούν. Επιπλέον μια «τακτοποίηση» του υπαρκτού προβλήματος μπορεί να χαρακτηριστεί ακόμη και ως κρατική ενίσχυση προς τη ΔEΗ. Δηλαδή, μπορεί μεν η ρύθμιση να αφορά τον κάθε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά η ΔΕΗ ελέγχει ποσοστό 97% της συνολικής αγοράς προμήθειας, ενώ από όσα είναι γνωστά, κανείς άλλος δεν αντιμετωπίζει παρόμοιο πρόβλημα με απλήρωτους λογαριασμούς.
Έτσι ενδέχεται μια ρύθμιση του προβλήματος που δεν θα λαμβάνει υπόψιν της όλες τις παραμέτρους του θέματος, να τινάξει στον αέρα την ήδη ελλειμματική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και επιπλέον να βάλει σε νέες περιπέτειες τη ΔΕΗ.
Σε ό,τι αφορά τώρα στις επιπτώσεις που θα υπάρξουν στο λογαριασμό ΑΠΕ που διαχειρίζεται ο ΛΑΓΗΕ, σημειώνεται ότι το 2014 έκλεισε με πλεόνασμα έτους 97,67 εκατομμύρια ευρώ και σωρευτικό έλλειμμα 166,67 εκατομμύρια Ευρώ.
Το 2014, σε σύνολο εσόδων του λογαριασμού ύψους 1,84 δισ. ευρώ, το 53%, ή 975,95 εκατομμύρια ευρώπροήλθε από το τέλος ΕΤΜΕΑΡ που καταβάλλουν μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού οι καταναλωτές. Το πλεόνασμα έτους του λογαριασμού, στην ουσία προέκυψε μετά την επιβολή έκτακτης εισφοράς στους παραγωγούς ύψους 91,5 εκατομμυρίων και σειρά άλλων μέτρων (μείωση στις τιμές κ.λπ.) που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο του λεγόμενου new deal για τις ΑΠΕ.
Με βάση τις προβλέψεις που κάνει ο ΛΑΓΗΕ το Μάρτιο για τους επόμενους μήνες με παραδοχές για τη νέα ισχύ ΑΠΕ και την αναμενόμενη παραγωγή από ΑΠΕ, το μηδενισμού του σωρευτικού ελλείμματος του λογαριασμού τον έχει μεταθέτει για τον Ιανουάριο του 2016, αν και στη συνέχεια αρχίζει και πάλι να διαμορφώνεται σωρευτικό έλλειμμα που στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 διαμορφώνεται σε περίπου 40 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει και πάλι να προβλεφθούν μέτρα προκειμένου να ισοσκελίσει ο λογαριασμός ΑΠΕ.
Έτσι σε περίπτωση που γίνει αποδεκτό το αίτημα της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα έσοδα του λογαριασμού από το τέλος ΕΤΜΕΑΡ, τότε η κατάσταση θα γίνει ιδιαίτερα κρίσιμη όχι μόνο για την αγορά ΑΠΕ, αλλά για το σύνολο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο ισοσκελισμός του λογαριασμού ΑΠΕ που τηρεί ο ΛΑΓΗΕ έχει νομοθετηθεί, ενώ η ΡΑΕ από το νόμο είναι υποχρεωμένη, όταν προκύπτουν αποκλίσεις, να αποφασίζει μέτρα που θα συμβάλλουν στον μηδενισμό του ελλείμματος.

energypress.gr (του Μιχάλη Καϊταντζίδη, euro2day.gr, 4/5/2015)

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου