.

Η ΔΕΗ “χτίζει” στρατηγική για την υπόθεση των λιγνιτών

Η σοβαρότερη ίσως εκκρεμότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε σχέση με τη ΔΕΗ αφορά στην υπόθεση της καταδίκης για τη μονοπωλιακή πρόσβαση στην αγορά λιγνίτη, η οποία επικρέμαται ως δαμόκλειος σπάθη απειλώντας πάντα με κυρώσεις τόσο το ελληνικό δημόσιο όσο και την εταιρεία.


Υπό αυτήν την έννοια και με δεδομένη την επίσημη κάθετα αρνητική θέση της κυβέρνησης για την υπόθεση της μικρής ΔΕΗ (η οποία θυμίζουμε σύμφωνα με την άποψη της Κομισιόν δίνει ουσιαστική λύση στο μονοπώλιο της αγοράς ηλεκτρισμού), έχει ενδιαφέρον να δει κανείς τη στρατηγική που έχει αρχίζει να “χτίζεται” απέναντι στις αιτιάσεις για μονοπωλιακή δομή της αγοράς ηλεκτρισμού.

Κάποια σαφή δείγματα αυτής της στρατηγικής είναι ορατά και στα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν χθες από τη ΔΕΗ. Ποια είναι αυτά;

Στην ανακοίνωση της εταιρείας και στην ανάλυση των επιμέρους τομέων, στο κομμάτι της παραγωγής επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής στοιχεία:

- Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 61,4% της συνολικής ζήτησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α΄ τρίμηνο του 2014 ήταν 69,5%.

- Η μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ οφείλεται στη μείωση της λιγνιτικής παραγωγής κατά 23,6% (1.443 GWh) και της παραγωγής από φυσικό αέριο κατά 41,1% (493 GWh) καθώς και του υπερδιπλασιασμού των εισαγωγών από τρίτους σε 2.549 Gwh από 1.070 Gwh.

- Το μερίδιο κάλυψης της ζήτησης από τη ΔΕΗ θα ήταν ακόμα μικρότερο αν δεν είχαμε μια σημαντική αύξηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής κατά 148,3% (ή 1.151 GWh), λόγω των εξαιρετικών υδρολογικών συνθηκών που επικράτησαν το α΄ τρίμηνο του 2015, καθώς και λόγω των αυξημένων εισαγωγών από τη ΔΕΗ κατά 327 GWh (ή 57%).

Τα δεδομένα αυτά που παραθέτει η ΔΕΗ στα αποτελέσματά της, έρχονται να δείξουν ότι σε σχέση με το 2008 όταν και ελήφθη η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού έχουμε σαφή αλλαγή δεδομένων και διαφοροποίηση των συνθηκών της αγοράς και της θέσης της ΔΕΗ. Επίσης υπάρχει σαφής περιορισμός της συμμετοχής αλλά και της ανταγωνιστικότητας του λιγνίτη.

Είναι χαρακτηριστικό – κάτι που δε φαίνεται στα στοιχεία της ΔΕΗ – ότι οι προσφορές στη χονδρεμπορική για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ έχουν αυξηθεί σημαντικά και έχουν πλησιάσει σε ορισμένες περιπτώσεις τις προσφορές των μονάδων αερίου. Υπάρχει περίπτωση προσφοράς λιγνιτικού σταθμού η οποία έχει κάτω από 5 ευρώ διαφορά στην προσφορά της από τη μονάδα του Αλιβερίου.

Βεβαίως για να υπάρξει ουσιώδης αλλαγή δεδομένων θα πρέπει να υπάρξει σαφής διαφοροποίηση του σκηνικού και στο κομμάτι της προμήθειας όπου ναι μεν η ΔΕΗ έχασε ένα πενιχρό μερίδιο 0,7% ωστόσο παραμένει ο κυρίαρχος παίκτης με μερίδιο αγοράς 97,4% (από 98,1%). Τέλος ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στα αποτελέσματα έχουν ενσωματωθεί εκτός από τις κανονικές προβλέψεις και προβλέψεις για τα ΑΔΙ, τα οποία βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

(του Χάρη Φλουδόπουλου, capital.gr, 30/5/2015)

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου