.

Tο ψηφισθέν κείμενο για την αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα για μηχανικούς και δικηγόρους

Παραθέτουμε το άρθρο 20 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις", το οποίο αφορά στην αποσύνδεση ασφάλισης από την ιδιότητα, για μηχανικούς και δικηγόρους:

Άρθρο 20
Αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα


1. Οι αυτοαπασχολούµενοι που είναι εγγεγραµµένοι ή θα εγγραφούν στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, σύµφωνα µε τις σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις του πρώην Τοµέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του ΕΤΑΑ και του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4387/2016, από την ηµεροµηνία έναρξης άσκησης του επαγγέλµατος στην αρµόδια ΔΟΥ και µέχρι τη διακοπή της επαγγελµατικής δραστηριότητας και τη διαγραφή από τη ΔΟΥ.

2. Οι δικηγόροι που είναι εγγεγραµµένοι ή θα εγγραφούν στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους και ασκούν ελεύθερο επάγγελµα υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, σύµφωνα µε τις σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις του πρώην Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών (ΤΑΝ) του ΕΤΑΑ και του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4387/2016, από την ηµεροµηνία έναρξης άσκησης του επαγγέλµατος στην αρµόδια ΔΟΥ και µέχρι τη διακοπή της επαγγελµατικής δραστηριότητας και τη διαγραφή από τη ΔΟΥ.

3. Η ισχύς των παραγράφου 1 και 2 του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1.1.2017. Ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί και αφορούν σε περίοδο ασφάλισης από 1.1.2017 έως την ισχύ της ρύθµισης συµψηφίζονται ή επιστρέφονται, πλην των ασφαλιστικών εισφορών για υγειονοµική περίθαλψη.

4. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ µέχρι την ισχύ του παρόντος νόµου και για τα οποία προκύπτει, κατ’ εφαρµογή της παρούσας ρύθµισης, διακοπή της ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ, µπορούν προαιρετικά να συνεχίσουν την ασφάλισή τους για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης στους οποίους υπάγονταν µέχρι τη διακοπή της υποχρεωτικής τους ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή η µηνιαία ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται µε βάση το κατώτατο όριο µηνιαίου εισοδήµατος για τους ασφαλισµένους άνω 5ετίας του άρθρου 39 του ν. 4387/2016.

Για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω υποβάλλεται δήλωση του ασφαλισµένου εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης διακόπτεται, ύστερα από αίτηση του ασφαλισµένου, από την πρώτη ηµέρα του επόµενου µήνα από την υποβολή της αίτησης. Νέα αίτηση για προαιρετική ασφάλιση δεν µπορεί να υποβληθεί.

Δείτε το πλήρες ψηφισθέν κείμενο του νομοσχεδίου, εδώ.

Πηγη: b2green.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου