.

Το ΣτΕ δικαιώνει τους πτυχιούχους Μηχανικούς επειδή δεν έχουν εκδοθεί τα επαγγελματικά δικαιώματα

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣΤΕ) με απόφαση του υποχρεώνει το Υπουργείο Παιδείας να καταβάλει συμμέτρως στους αιτούντες το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ [πέντε (5.000) χιλιάδες ευρώ προς έκαστο], επειδή δεν έχει ακόμη εκδώσει τα επαγγελματικά δικαιώματα για τους Μηχανικούς των ΤΕΙ.

κλικ για πλήρη ανάγνωση από το b2green.gr...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου