.

Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα

Ένα σημαντικό βήμα στην εκπόνηση σχεδίου μακρόπνοης πολιτικής για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή ολοκληρώθηκε σήμερα, με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Σταθάκη, για τη σύσταση της Εθνικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα. Πρόκειται για τον φορέα που θα αναλάβει την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), το οποίο θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για πρώτη φορά θα διαμορφωθεί ένας σαφής οδικός χάρτης για τον ενεργειακό μετασχηματισμό και την αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών σε όλο το φάσμα του ενεργειακού τομέα.


Θα προηγηθεί ευρεία ανοικτή διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς φορείς (αυτοδιοίκηση, ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας και του κλίματος, εμπειρογνώμονες, επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις σε θέματα ενέργειας και κλίματος, εκπρόσωποι εργαζομένων), είτε στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της Επιτροπής, είτε σε ειδικές ημερίδες.

Η οργανωτική δομή της Επιτροπής διαμορφώθηκε με γνώμονα τις προτεραιότητες του ενεργειακού σχεδιασμού και του μετασχηματισμού του ενεργειακού μείγματος. Στο έργο της θα υποστηριχθεί από δύο ομάδες εργασίες, για την Επεξεργασία Μέτρων, Πολιτικών και Μοντέλων, καθώς και για την Ανάλυση, Μελετών και Αξιολόγηση Επιπτώσεων. Θα δημιουργηθούν, επίσης, έξι τεχνικές υπο-ομάδες εργασίας, για τη συλλογή δεδομένων, ανάπτυξη και επεξεργασία των σχετικών ενοτήτων του ΕΣΕΚ:


  • Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου
  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
  • Ενεργειακή Απόδοση
  • Ενεργειακή Ασφάλεια
  • Αγορά Ενέργειας
  • Έρευνα, Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα

Το έργο των παραπάνω θα συντονίζει πενταμελή Γραμματεία Διακυβέρνησης, αρμόδια για την παρακολούθηση της πορείας εκπόνησης του ΕΣΕΚ. Υπογραμμίζεται ότι τόσο η συμμετοχή στην Επιτροπή όσο και στις ομάδες και υπο-ομάδες εργασίας δεν συνδέεται με χρηματική αμοιβή.

Η Επιτροπή συγκροτείται από 20 τακτικά μέλη και συγκεκριμένα τους:

ΓΓ Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων (ΥΠΕΝ), Μιχάλης Βερροιόπουλος – Πρόεδρος της Επιτροπής
ΓΓ Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ), Χριστίνα Μπαριτάκη
ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ (ΥΠΟΑΝ), Παναγιώτης Κορκολής
ΓΓ Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΠΕΞ), Ιωάννης Μπράχος
ΓΓ Οικονομικής Πολιτικής (ΥΠΟΙΚ), Ελένη Παπαδοπούλου
ΓΓ Μεταφορών (ΥΜΕ), Αθανάσιος Βούρδας
Πρόεδρο ΡΑΕ, Νικόλαος Μπουλαξής
Πρόεδρο ΛΑΓΗΕ, Μιχάλης Φιλίππου
Πρόεδρο ΑΔΜΗΕ Μανούσος Μανουσάκης
Πρόεδρο ΔΕΣΦΑ, Σωτήρης Νίκας
Πρόεδρο ΚΑΠΕ, Βασίλης Τσολακίδης
Πρόεδρο ΕΔΕΥ, Ιωάννης Μπασιάς
Πρόεδρο ΕΛΣΤΑΤ, Αθανάσιος Θανόπουλος
Αλίκη Σκλήρη, Γεώργιος Τσουράκης και Πέτρος Βαρελίδης (στελέχη του ΥΠΕΝ)
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες στον τομέα της ενέργειας και του κλίματος, Ελένη Μανώλη (Δρ. Χημικός Μηχανικός), Κωστής Σταμπολής (Αντιπρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής ΙΕΝΕ), Κυριάκος Καψάλης (Μηχανολόγος Μηχανικός – Οικονομολόγος) και Ιωάννης Βουγιουκλάκης (Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός)

energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου