.

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ: Ζεστά 21,3 εκατ. στη ΔΕΗ

Στην άποψή της για μη ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης εμμένει η Αλουμίνιον, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ομιλος Μυτιληναίου. Παράλληλα επιβεβαιώνει τη συμφωνία με τη ΔΕΗ για την καταβολή του ποσού των 21,3 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον όμιλο, η Αλουμίνιον και η ΔΕΗ προέβησαν σε συμφωνία, βάσει της οποίας η Αλουμίνιον κατέβαλε ήδη στη ΔΕΗ το ποσό των 21,3 εκατ. ευρώ (17,4 εκατ. ευρώ πλέον τόκων) του οποίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ζητήσει την ανάκτηση με την αιτίαση της κρατικής ενίσχυσης, προς αποφυγή περαιτέρω αντιδικίας στα ελληνικά δικαστήρια καθώς και ενδεχόμενων συνεπειών για την Ελληνική Δημοκρατία από την περαιτέρω καθυστέρηση. Τα παραπάνω επιβεβαιώνει σε ανακοίνωσή της η Μυτιληναίος κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Η Αλουμίνιον εμμένει στην άποψή της για μη ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης και ως εκ τούτου στην εκδίκαση της προσφυγής της στο Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε. και προσδοκά τη δικαίωσή της που θα έχει ως αποτέλεσμα την επιστροφή του εν λόγω ποσού. Σε περίπτωση αρνητικής έκβασης της υπόθεσης για την Αλουμίνιον στο Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε. θα επέλθει ισόποση αρνητική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα του Ομίλου.
Σημειώνεται τέλος ότι η εκδίκαση της υπόθεσης στο Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε. έχει οριστεί για τις 4.6.2014.
Από την πλευρά της η ΔΕΗ ανακοίνωσε την ανάκτηση από την Αλουμίνιον Α.Ε. ποσού ύψους 21,3 εκατ. ευρώ (17,4 εκατ. ευρώ πλέον τόκων). Το ποσό αφορά την ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης σύμφωνα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2011, λόγω προτιμησιακής και ασυμβίβαστης προς την κοινή αγορά τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας της υπόψη εταιρείας, κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2007 έως τον Μάρτιο 2008.
Η ανάκτηση έλαβε χώρα μετά την έκδοση σχετικών αποφάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδόθηκαν υπέρ της ΔΕΗ και σε εκτέλεση σχετικού συμφωνητικού που υπεγράφη στη συνέχεια μεταξύ ΔΕΗ και ΑτΕ. Μ.ΓΕΛ.

Πηγη: Ελευθεροτυπία

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου