.

Θαλάσσια Ανάπτυξη, Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια, στο άτυπο Συμβούλιο Περιβάλλον​τος της Ε.Ε.

Το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος, υπό την προεδρία του Έλληνα Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη,πραγματοποιήθηκε σήμερα, 14 Μαΐου, στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα. Στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος συμμετείχαν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Επίτροπος για την Δράση για το Κλίμα, Connie Hedegaard, και ο Επίτροπος για το Περιβάλλον, Janez Potočnik, καθώς και οι αρμόδιοι Υπουργοί των κρατών-μελών της Ε.Ε., των υποψηφίων προς ένταξη κρατών (συμπεριλαμβανομένου του συνόλου σχεδόν των βαλκανικών χωρών) και των κρατών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ).

 
Τα βασικά θέματα στα οποία επικεντρώθηκαν τα μέλη του Συμβουλίου είναι, η Γαλάζια Ανάπτυξη με έμφαση στο Θαλάσσιο Περιβάλλον και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποτελεσματική προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η προετοιμασία Υπουργικών συναντήσεων για την Κλιματική Αλλαγή που θα διεξαχθούν στη Βόννη στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διεθνούς διαπραγμάτευσης, επόμενο βήμα της οποίας είναι η COP20 στο τέλος του έτους στη Λίμα, με στόχο την επίτευξη παγκόσμιας δεσμευτικής συμφωνίας στο Παρίσι το 2015, καθ’ως και η νέα κοινοτική πρόταση δέσμης μέτρων για το Κλίμα και την Ενέργεια έως το 2030 («πακέτο κλίμα-ενέργεια 2030»).
 
Συγκεκριμένα, κατά την πρωινή συνεδρίαση που είχε ως θέμα το Θαλάσσιο Περιβάλλον ως βάση για μια βιώσιμη Γαλάζια Ανάπτυξη, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως σε σχέση με την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος που απαιτεί επείγουσα δράση. Αναφέρθηκαν στα μέτρα για τη βελτίωση της συνεργασίας με άλλες χώρες, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα και η συνοχή για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με σκοπό να παρέχονται οι κατάλληλες συνθήκες για τη βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη. Επιπλέον, στο πλαίσιο της συζήτησης έγιναν παρουσιάσεις σχετικές με την ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τις προκλήσεις της γαλάζιας ανάπτυξης από διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες.
 
Όπως τόνισε και στην συνέντευξη Tύπου ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, η “Καλή Κατάσταση Περιβάλλοντος” είναι ο ακρογωνιαίος λίθος επί του οποίου πρέπει να βασιστεί η Γαλάζια Ανάπτυξη. Οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες διεξάγονται με τρόπο που υποβαθμίζει το θαλάσσιο περιβάλλον, δεν μπορεί να είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμες. Επίσης, επεσήμανε ότι η Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκού νομικού κεκτημένου και, επομένως, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με την ανάλογη βαρύτητα σε όλες τις διμερείς επαφές της Ευρ. Ένωσης και να αποτελεί βασικό στοιχείο αξιολόγησης κατά τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις.
 
Κατά τη διάρκεια του γεύματος εργασίας ο Εκτελεστικός Διευθυντής του UNEP (Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών), Η.Ε. Achim Steiner, πραγματοποίησε παρουσίαση με θέμα «Ο ρόλος του UNEP ως κορυφαία παγκόσμια περιβαλλοντική Αρχή μετά το 2015 - διαδικασίες υπό το πρίσμα της επικείμενης πρώτης UNEA (Σύνοδος των Υπουργών Περιβάλλοντος Ηνωμένων Εθνών)". Συγκεκριμένα αναφέρθηκε:
 
α) στις προσδοκίες από την πλευρά της ΕΕ για την επερχόμενη UNEA, δεδομένου της μακροχρόνιας υποστήριξης της ΕΕ προς την UNEP,
β) στην ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών πτυχών στην ημερήσια διάταξη μετά το 2015 ανάπτυξη και
γ) στο ρόλο και τη σχέση UNEP με UNEA για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου της άγριας πανίδας και χλωρίδας.
 
Η πρώτη απογευματινή συνεδρία ξεκίνησε με την προετοιμασία των επόμενων Υπουργικών συνεδριάσεων της Παγκόσμιας Διάσκεψης για το Κλίμα (UNFCCC) στη Βόννη. Οι διεθνείς διαπραγματεύσεις για την Κλιματική Αλλαγή στη Βόννη θα διεξαχθούν στις 5 και 6 Ιούνιου και αφορούν δύο θέματα: το μηχανισμό των στόχων του Κιότο, και την Ad-hocομάδα εργασίας για την πλατφόρμα του Ντέρμπαν. Οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις και σε σχέση με το έγγραφο εργασίας της Ελληνικής Προεδρίας «Στρατηγική της ΕΕ για τις Υπουργικές Συνόδους της Βόννης».
 
Οι συναντήσεις αυτές, παρέχουν μια σημαντική ευκαιρία για την προώθηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαπραγματεύσεις.
 
Σε αυτό το πλαίσιο ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης τόνισε ότι : «HEυρωπ. Ένωση έχει υπερκαλύψει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο και μπορεί να δώσει ένα ισχυρό μήνυμα για την ανάγκη σύναψης μιας νομικά δεσμευτικής, παγκόσμιας και φιλόδοξης συμφωνίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».
 
Η δεύτερη και τελευταία απογευματική συνεδρία αφορούσε τη “Δέσμη για το κλίμα και την ενέργεια, στο πλαίσιο του 2030”και συγκεκριμένα επί του κειμένου εργασίας της Ελληνικής Προεδρίας σε σχέση με το θέμα. Ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, σημείωσε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα, διότι συνδέεται με τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χαράξει πορεία προς μια οικονομία χαμηλού άνθρακα, να προωθήσει την ενεργειακή ασφάλεια και να εξασφαλίσει ένα βιώσιμο μέλλον.
 
Οι Yπουργοί συζήτησαν ορισμένα σημεία, κυρίως όσον αφορά την περαιτέρω εξέταση των επιπτώσεων που θα έχει η εν λόγω δέσμη στα Κράτη - Μέλη. Η απόφαση για το θέμα της δέσμης αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2014.
 
Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με τον εκτελεστικό διευθυντή του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), Achim Steiner, με στόχο την αρτιότερη προετοιμασία της Συνόδου Υπουργών Περιβάλλοντος των Ην. Εθνών που θα πραγματοποιηθεί στο Ναϊρόμπι στο τέλος του Ιουνίου, επί Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ.
 
Τέλος, σε έκθεση που έγινε στο περιστύλιο του Ζαππείου, παρουσιάστηκαν πρόσφατες εξελίξεις στο σύνθετο θέμα των απορριμμάτων σε θάλασσες και ακτές με έμφαση στη Μεσόγειο καθώς και επιτυχημένα παραδείγματα γαλάζιας ανάπτυξης σε ευαίσθητα νησιωτικά οικοσυστήματα με τη συνύπαρξη τουριστικών δραστηριοτήτων, την εξόρυξη βιομηχανικών ορυκτών και την προστασία περιοχών του δικτύου Natura 2000.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου