.

Ξεκίνησε η «μάχη» των κατασκευαστικών για τον TAP

Στη δεύτερη προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση έργων που θα γίνουν με συμφωνίες EPC (Engineering Procurement Construction) προχωρά η κοινοπραξία του TAP, μέσω της δημοσίευσης της σύμβασης στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ.

Η σύμβαση περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή περίπου 760 χλμ χερσαίου αγωγού διαμέτρου 48 ιντσών (1,2 μέτρων), από τα ελληνοτουρκικά σύνορα στις ακτές της Αλβανίας στην Αδριατική. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κ/ξ, η παρούσα προεπιλογή είναι η δεύτερη -μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού στις 15 Απριλίου του 2014. Πέραν του χερσαίου αγωγού, η σύμβαση θα περιλαμβάνει και την κατασκευή 32 βαλβιδοστασίων κατά μήκος της διαδρομής.
Η κατασκευή προβλέπεται να ξεκινήσει το 2016 και θα χωριστεί σε 5 μέρη-εργολαβίες, τρεις στην Ελλάδα και δύο στην Αλβανία.
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να απαντήσουν το αργότερο ως τις 26 Μαΐου σε σχετικό ερωτηματολόγιο προκειμένου να αξιολογηθούν από την κοινοπραξία του TAP. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, μόνον ένας συγκεκριμένος αριθμός εταιρειών -που θα περάσει το στάδιο της προεπιλογής- θα κληθεί να συμμετάσχει σε όλα τα στάδια του εν λόγω διαγωνισμού.
Ο Knut Steinar Kvindesland, Διευθυντής Προμηθειών του TAP, δήλωσε ότι «είναι ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια που πρόκειται να αναθέσει η κ/ξ του TAP. Η επιλογή δυνητικών προμηθευτών θα είναι αυστηρή. Βασική απαίτηση είναι οι εργολάβοι να πληρούν υψηλά standards υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος και να έχουν συμμορφωθεί με την πολιτική του TAP για “μηδενικές βλάβες”».
Οι εργολάβοι EPC του TAP θα είναι υπεύθυνοι για την περαιτέρω εξασφάλιση υπεργολάβων για την υλοποίηση των συγκεκριμένων τμημάτων που θα έχουν αναλάβει, δημιουργώντας έτσι πρόσθετη απασχόληση και οικονομικές ευκαιρίες στην εκάστοτε περιοχή.
Η επόμενη προκήρυξη που θα εκδοθεί από την TAP κατά τις επόμενες εβδομάδες θα αφορά στην προεπιλογή των εταιρειών για την κατασκευή των σταθμών συμπίεσης.
Η προεπιλογή των εταιρειών για το χερσαίο τμήμα του αγωγού στην Ιταλία θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο».

Πηγη: energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου