.

ΔΕΗ: Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στον ΑΗΣ Μελίτης

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2014 για τον ΑΗΣ Μελίτης
Έντυπο Αίτησης για τον ΑΗΣ Μελίτης
Παράρτημα για τον ΑΗΣ Μελίτης


Υποβολή Αιτήσεων  από  04.06.2014 έως και  13.06.2014

Πληροφορίες : Χρήστος Κούσιας Τηλ. 23850 39083 & Χριστίνα Κοϊδου Τηλ. 23850 39075

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου