.

Στη Βουλή την Τρίτη του Πάσχα με τη διαδικασία του επείγοντος το νομοσχέδιο για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων

Tην Τρίτη του Πάσχα, εκτός απροόπτου, και με τη διαδικασία του επείγοντος, θα κατατεθεί στην Βουλή το νομοσχέδιο για την αποεπένδυση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, προκειμένου μέχρι το τέλος του μήνα να ψηφισθεί ώστε να μην αποτελέσει αγκάθι στην ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης.

Το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με πληροφορίες «κλείδωσε» σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε μέσα στην εβδομάδα μεταξύ του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη και της DGcomp.

Το νομοσχέδιο προβλέπει την σύσταση δύο 100% θυγατρικών της ΔΕΗ, μία στην οποία θα περιέλθουν οι μονάδες του Βορρά (Φλώρινας) και μία οι μονάδες του Νότου (Μεγαλόπολης), οι οποίες στη συνέχεια θα τεθούν προς πώληση μέσω δύο διεθνών διαγωνισμών.
Η έναρξη των διαγωνισμών θα πρέπει να γίνει εντός του Μαίου, ενώ ο διαχωρισμός των δύο θυγατρικών της ΔΕΗ θα πρέπει επίσης να εγκριθεί από τη ΔΕΗ επίσης εντός του Μαίου, προκειμένου να δοθεί χρονικό περιθώριο έως το τέλος Ιουνίου για τυχόν προσφυγές των πιστωτών.
Οι υποψήφιοι επενδυτές θα μπορούν να καταθέσουν προσφορές και στους δύο διαγωνισμούς, καθώς το νομοσχέδιο δεν προβλέπει τέτοιου τύπου ασυμβίβαστο σε κανένα από τα εννέα άρθρα του, όπως αναφέρουν παράγοντες του υπουργείου.

Οι υποχρεώσεις για νέο ιδιοκτήτη και ΔΕΗ

Σε ότι αφορά στα εργασιακά δικαιώματα και τις θέσεις εργασίας, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι:
· Όλα τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού της ΔΕΗ μεταβιβάζονται και διατηρούνται στις νέες εταιρείες.
· Οι νέες εταιρείες δεν δύνανται να προχωρήσουν σε απολύσεις για 6 χρόνια.
· Στις νέες εταιρείες θα μεταφερθεί το απαραίτητο προσωπικό ώστε να λειτουργούν κανονικά τα εργοστάσια και τα ορυχεία, σύμφωνα με απόφαση της ΔΕΗ.
· Το υπόλοιπο προσωπικό θα μετακινηθεί σε άλλες θυγατρικές του ομίλου ΔΕΗ ή θα επωφεληθεί προγράμματος εθελουσίας εξόδου.
· Και τα δύο προγράμματα, κινητικότητας και εθελουσίας, θα αποτελέσουν μέρος ολοκληρωμένου σχεδίου που θα παρουσιάσει η ΔΕΗ και θα μπορούν να ενταχθούν και εργαζόμενοι από μονάδες που τίθενται εκτός λειτουργίας.
· Προκειμένου να υποστηριχθεί το πρόγραμμα της εθελουσίας, καταργείται ο συμψηφισμός της αποζημίωσης καταγγελίας σύμβασης με το εφάπαξ.
Πάντως στη ΔΕΗ απομένουν δύο βασικές υποχρεώσεις.
Η ΔΕΗ αναλαμβάνει το κόστος αποκατάστασης των λιγνιτικών πεδίων και της αποξήλωσης των μονάδων που θα μεταβιβαστούν, όταν λήξει η διάρκεια ζωής τους. Πάντως το κόστος της αποξήλωσης θα επιμεριστεί αναλογικά μεταξύ της ΔΕΗ και του νέου ιδιοκτήτη.
Η δεύτερη σημαντική υποχρέωση για τη ΔΕΗ είναι το πλαφόν που τίθεται όσον αφορά την παραγωγή της μονάδας φυσικού αερίου της Μεγαλόπολης.
Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι το εργοστάσιο που έχει εγκατεστημένη ισχύ 800 MW θα συνεχίσει να αξιοποιείται έως τα 500 MW, μέχρι να αναβαθμιστεί το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Πελοπόννησο.
Εξάλλου το νομοσχέδιο προβλέπει την κατάργηση του λιγνιτόσημου που μέχρι σήμερα πλήρωνε η ΔΕΗ (το 0,5% του τζίρου της) και αντικαθίσταται με τη θέσπιση ειδικού τέλους δικαιωμάτων λιγνίτη 1,2 ευρώ / MWh, το οποίο θα επιβληθεί σε όλους τους παραγωγούς ηλεκτρισμού από λιγνίτη.

Ο δρόμος προς την πώληση των μονάδων

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από τη ΔΕΗ και όπως προαναφέρθηκε θα πρέπει να προκηρυχθεί εντός του Μαΐου.
Θα έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές και κριτήρια προεπιλογή, των υποψηφίων αγοραστών, όπως η εμπειρία στη διαχείριση των μονάδων και των ορυχείων, η χρηματοοικονομική καταλληλότητα, η επάρκεια κλπ.
Πιστοποιημένος, διεθνής, ανεξάρτητος εκτιμητής θα προσδιορίσει ένα δίκαιο εύρος της εμπορικής αξίας (fair value range).
Αν οι προσφορές είναι χαμηλότερες, η ΔΕΗ θα μπορεί να ζητήσει βελτιωμένες τελικές οικονομικές προσφορές.
Δεύτερος διεθνής ανεξάρτητος εκτιμητής θα κληθεί να γνωμοδοτήσει για το δίκαιο και το εύλογο του προσφερόμενου τιμήματος (fairness opinion), προκειμένου η ΔΕΗ να προχωρήσει σε υπογραφή της σύμβασης πώλησης.
Με βάση το χρονοδιάγραμμα, το οποίο προβλέπει το νομοσχέδιο, οι διαδικασίες υπογραφής της σύμβασης με τον αγοραστή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε διάστημα έξι μηνών, από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της ΕΕ (DG Comp), η οποία αναμένεται να εκδοθεί γύρω στις 15 Απριλίου.
Θα ακολουθήσει η έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και στη συνέχεια θα καταβληθεί το τίμημα.

www.worldenergynews.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου