.

Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την «Ευφυή Ενέργεια»

Το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια» υποστηρίζει ενέργειες που συμβάλλουν στην προώθηση μίας βιώσιμης και ανταγωνιστικής ενεργειακής πολιτικής. Με τη νέα πρόσκληση, η Ε.Ε. θα διαθέσει 141 εκατ. ευρώ σε σχέδια που θα αποβλέπουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, στην ορθολογική χρήση των ενεργειακών πόρων, στη στήριξη νέων πηγών ενέργειας, στην ενθάρρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές, καθώς και στην προώθηση της ενεργειακής ποικιλομορφίας. Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέχρι την 8η Μαΐου.
klik για περισσότερα ...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου