.

29 Μαρτίου η τελική έγκριση για τη νέα μονάδα της ΔΕΗ στην Πτολεμαίδα


Η τελική έγκριση για την κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα αναμένεται να δοθεί στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της επιχείρησης που συνεδριάζει στις 29 Μαρτίου για τον σκοπό αυτό.
  Η σύμβαση για την κατασκευή της μονάδας υπεγράφη στην Πτολεμαΐδα το περασμένο Σάββατο, ενάμιση ολόκληρο χρόνο μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, λόγω δυσκολιών στη χρηματοδότηση του έργου που συνδεόταν με τη γενικότερη οικονομική κατάσταση.
Η χρηματοδότηση θα γίνει με συνδυασμό ιδίων και ξένων κεφαλαίων, που περιλαμβάνουν κοινοπρακτικό δάνειο, το οποίο θα καλύπτεται από διεθνή οργανισμό ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων, ή/και διμερή δάνεια με εμπορικές τράπεζες - διεθνείς οργανισμούς χωρίς να αποκλείεται και η έκδοση ομολογιακών δανείων. Την οργάνωση του κοινοπρακτικού δανείου έχει αναλάβει η γερμανική KfW, η οποία υπέβαλε αίτηση ασφαλιστικής κάλυψης του δανείου στον Γερμανικό Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων Euler-Hermes. «Μετά την απεμπλοκή του ελληνικού προγράμματος τον Δεκέμβριο του 2012, ξεκίνησε εκ νέου η διαδικασία εξέτασης του φακέλου από την Euler Hermes και οι διαδικασίες έγκρισης του αιτήματος βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο», αναφέρει η ΔΕΗ.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη ΔΕΗ, η κατασκευή της μονάδας είναι αναγκαία καθώς η παραγωγική βάση της ΔΕΗ αναμένεται να μειωθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια αφενός λόγω της εφαρμογής του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων που περιλαμβάνει και πώληση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, αφετέρου λόγω απόσυρσης παλιών μονάδων για λόγους τόσο οικονομικούς (υψηλό κόστος παραγωγής λόγω παλαιότητας) όσο και περιβαλλοντικούς. Συγκεκριμένα, έως το τέλος 2015, θα αποσυρθούν παλαιές μονάδες συνολικής ισχύος περίπου 2.200 μεγαβάτ (εκ των οποίων 910 MW λιγνιτικές) για λόγους τόσο παλαιότητας όσο και περιβαλλοντικούς.
Η υλοποίηση της σύμβασης θα γίνει σε δύο στάδια: το πρώτο διάρκειας 20-24 μηνών για την έκδοση της οικοδομικής άδειας και το δεύτερο διάρκειας 50 μηνών για την κατασκευή και την εμπορική λειτουργία της μονάδας.
Η «Πτολεμαΐδα 5» θα καταναλώνει λιγνίτη από τα τοπικά ορυχεία της ΔΕΗ, των οποίων τα αποθέματα επαρκούν για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια λειτουργίας της. Το τελικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε 1.388.634.137,82 ευρώ και το μεσοσταθμικό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται σε 0,06987 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Πηγή: ΑΜΠΕ (Αναδημοσίευση Ελευθεροτυπία)

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου