.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος: Η μόλυνση του αέρα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Air pollutant emissions were above legal limits in eight Member States in 2011, preliminary data shows. In 2010, 12 Member States exceeded these limits, according to final official data reported under the European Union’s National Emission Ceilings (NEC) Directive.
for the article with charts click...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου