.

Φοιτητές ΤΕΙ Αντιρρύπανσης: Παρέμβαση για την κατάργηση του τμήματος με το σχέδιο Αθηνά

fragezeichen-0005.gif from 123gifs.eu ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΣΔΕΠ & ΑΔΙΠ, ΤΟΝΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΒΑΣΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ/ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Αγαπητοί Φίλοι, Αναγνώστες,

Οι σύλλογοι φοιτητών και πτυχιούχων μηχανικών, του τμήματος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, σε προηγούμενες επιστολές μας έχουμε τονίσει κατ’ επανάληψη ότι συντασσόμαστε με όσους επιθυμούν τη διόρθωση των παθογενειών και των στρεβλώσεων από τις οποίες υποφέρουν τα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα. Είμαστε σίγουροι ότι με αυτούς του στόχους συμφωνεί σύσσωμη η ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και η Ελληνική κοινωνία. Επιθυμούμε διακαώς και αγωνιζόμαστε για μια Δημόσια & Δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα η οποία θα εκπληρώνει το θεμελιώδη ρόλο της  στην Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική, να προωθεί την Επιστημονική και Τεχνολογική Εκπαίδευση, να προωθεί την Έρευνα και την Καινοτομία και τη σύνδεσή αυτών με την αγορά εργασίας, την επιχειρηματικότητα και την οικονομική γεωγραφία της χώρας, και να προάγει την εκπαίδευση και την ανάπτυξη ανταγωνιστικού ανθρώπινου δυναμικού που να μπορεί να σταθεί επάξια στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Υπενθυμίζουμε ότι αυτοί είναι και οι δηλωθέντες στόχοι του σχεδίου «Αθηνά».

Εφιστούμε την προσοχή σας σε επιστολή του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.), το οποίο αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο προς τον Υπουργό Παιδείας Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων για ζητήματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού και για μείζονος σημασίας ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής. Η επιστολή απευθύνεται προς τον Πρωθυπουργό της χώρας (ημερομηνία 22/3/2011) και προτείνει [1]:
·         Οι αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να βασιστούν σε ακαδημαϊκά κριτήρια,
·         Να γίνουν σε συνεννόηση με τα Ιδρύματα,
·         Να αποτελούν συνέχεια της  αξιολόγησης των Ιδρυμάτων/Τμημάτων, και
·         Να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις επιπτώσεις των ρυθμίσεων σε φοιτητές/ απόφοιτους, μέλη ΔΕΠ/ ΕΠ και διοικητικό προσωπικό.

Επίσης σας γνωστοποιούμαι πρόσφατη ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π., 14/3/2013) με την οποία ζητείται από το Υπουργείο  Παιδείας  Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων να αποσύρει το σχέδιο «Αθηνά» και παράλληλα να [2]:
·         Ξεκινήσει έναν ουσιαστικό διάλογο με όλους τους αρμόδιους φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας (κάτι που ποτέ δεν έκανε μέχρι σήμερα) με στόχο να διαμορφωθεί ένα σχέδιο που θα έχει βασιστεί σε ακαδημαϊκά και αναπτυξιακά κριτήρια και θα έχει τη συναίνεση της πλειοψηφίας των πανεπιστημιακών, στοιχείο απαραίτητο για την επιτυχία του.
·         Να επισπεύσει την επαναλειτουργία της ΑΔΙΠ, η οποία αποτελεί το βασικό θεσμικό φορέα που προβλέπεται στο νόμο για τον καθορισμό των κριτηρίων για την αναδιάρθρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τα Ιδρύματα και άλλους θεσμικούς φορείς όπως η ΠΟΣΔΕΠ.

Αναφορικά με την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) εφιστούμε την προσοχή σας στη στην Ετήσια Έκθεση της Αρχής για τα έτη 2011 – 12, όπου αναφέρει ότι με αποκλειστική ευθύνη της Πολιτείας έχει ουσιαστικά παύση το κύριο έργο της, δηλαδή τη διενέργεια εξωτερικών αξιολογήσεων. Τονίζουμε και πάλι ότι τα μη τα μη αξιολογημένα τμήματα οδηγούνται σε αδιέξοδο καθώς εκτίθενται στους παρακάτω κινδύνους [3]:

·         Τη χρηματοδότηση των ΑΕΙ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013,
·         Την έγκριση ή και την λειτουργία προγραμμάτων σπουδών, κυρίως μεταπτυχιακών, καθώς αυτή προϋποθέτει την αξιολόγησή τους,
·         Την αναγνώριση από φορείς και Α.Ε.Ι. του εξωτερικού πτυχίων που έχουν απονεμηθεί από μη αξιολογημένα ελληνικά Α.Ε.Ι.,
·         Την δυνατότητα σύναψης εκπαιδευτικών ή ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ ακαδημαϊκών ή ερευνητικών φορέων του εξωτερικού και ελληνικών ακαδημαϊκών μονάδων που δεν έχουν αξιολογηθεί.

Εμείς, οι σύλλογοι φοιτητών και πτυχιούχων μηχανικών του Τμήματος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης (TEAN) – όπου σύμφωνα με την έκθεση εξωτερικής αξιολόγηση της ΑΔΙΠ, του Μοναδικού τμήματος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα στον Τομέα της Περιβαλλοντικής Μηχανικής όπου υπάρχουν τρία καλά καθορισμένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κρήτης, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του τμήματος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας)– βασιζόμενοι πάντα στην Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του τμήματος μας, είμαστε πεπεισμένοι ότι η προδιαγραφόμενη εξαφάνιση του ΤΕΑΝ από το χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν βασίζεται ούτε σε ακαδημαϊκά ούτε σε αναπτυξιακά κριτήρια. Αντιθέτως η παράλογη απορρόφηση/ κατάργηση μας, από ένα τμήμα διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου φαίνεται να οφείλεται στη μάστιγα της Ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή τα φαινόμενα της αναξιοκρατίας, της ευνοιοκρατίας, του ρουσφετιού, του νεποτισμού και του φαβοριτισμού.

Θέλουμε για μια ακόμη φορά να ενώσουμε τις φωνές μας, με τις φωνές όσων ζητούν να αποσυρθεί το σχέδιο «Αθηνά» και ζητάμε η ανασυγκρότηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας να γίνει με ακαδημαϊκά και αναπτυξιακά κριτήρια, ως τη μόνη διέξοδο από την κρίση.


Με εκτίμηση

Σύλλογος Φοιτητών Τμήματος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης
Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης

ΠΗΓΕΣ:
  1. Εθνικό Συμβουλίου Παιδείας (2011). Κείμενο συμπερασμάτων του προέδρου του Ε.ΣΥ.Π. για τις συνεδριάσεις της ολομέλειας 7, 8 και 9 που παρουσίασε στον κ πρωθυπουργό στις 22-3-2011.
Διαθέσιμο από:
  1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού. (14/3/2013). Άμεση ακύρωση του σχεδίου "Αθηνά.
Διαθέσιμο από:
  1. Αρχή Διασφάλισης Της Ποιότητας στην Ανωτάτη Εκπαίδευση (2012). Ετήσια Έκθεση της Α.ΔΙ.Π. 2011 - 12.
Διαθέσιμη από:

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ:

1 σχόλια

  • Ανώνυμος  
    17/3/13, 1:47 μ.μ.

    Ας σταματήσουν η πελατειακές σχέσεις σε αυτή την χώρα.. κλείνουν τμήματα αξιολογημένα και κρατάνε αλλά, που οχι μόνο απο επιτροπή αξιολόγησης δεν εχουν περάσει, αλλα ούτε καν απορρόφηση δεν έχουν. Τμήμα Μηχανικών τεχνολογιών Αντιρρύπανσης,ενα τμήμα που ασχολείται με την αντιμετώπιση της ρύπανσης του περιβάλλοντος πόσο πιο επίκαιρο και ώμος αυτο το τμήμα θέλουν να το κλείσουν ...

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου