.

Πράσινη βίβλος: Θεσμικό πλαίσιο για το κλίμα και τις πολιτικές στην ενέργεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Για αυτόματη μετάφραση την σημαία παραπάνω...
Commission moves forward on climate and energy towards 2030 On 27 March 2013, the European Commission adopted a Green Paper on "A 2030 framework for climate and energy policies".
This document launches a public consultation lasting until 2 July, allowing Member States, other EU institutions and stakeholders to express their views; for example on the type, nature and level of potential climate and energy targets for 2030, but also on other important aspects of EU energy policy in a 2030 perspective. Those views will feed into the Commission's on-going preparations for more concrete proposals for the 2030 framework which will be tabled by the end of 2013.
Developing a 2030 framework for EU climate change and energy policies is necessary to provide certainty and reduced regulatory risk for investors and to mobilise the funding needed; to support progress towards a competitive economy and a secure energy system; and to establish the EU's 2030 ambition level for GHG reductions in view of a new international agreement on climate change foreseen for 2015.
The 2030 framework will build on the experience and lessons learnt from the 2020 framework and will identify where improvements can be made. Moreover, it will take into account the longer term perspective set out by the Commission in 2011 in the Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050, the Energy Roadmap 2050 and the Transport White Paper.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου