.

Φοιτητές τμήματος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης: Όχι στην κατάργηση του τμήματος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης


ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ
 
Λέμε όχι στην ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΤΕ.ΑΝ.).
Σύμφωνα με το σχέδιο Αθηνά το τμήμα μας ενσωματώνεται σε ένα τμήμα διαφορετικού ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ και προφανώς, διαφορετικού προγράμματος σπουδών! Επιλέξαμε να γίνουμε μηχανικοί Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης - ΟΧΙ Γεωτεχνολόγοι.


Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα λεγόμενα του υπουργείου παιδείας το σχέδιο Αθηνά βασίστηκε σε ακαδημαϊκά κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά προκύπτουν από την Αρχή «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.). Τονίζουμε ότι το τμήμα μας ήταν το πρώτο που πέρασε από την διαδικασία της Εξωτερικής Αξιολόγησης στην Κοζάνη. Τα κυριότερα συμπεράσματα της έκθεσης είναι:
  1. Στα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) του τμήματος οφείλεται το 50% των δημοσιεύσεων όλων των ΕΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και το 67% των ετεροαναφορών του ιδρύματος.  Ο αριθμός αυτός, με βάση τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι περίπου 10 φορές μεγαλύτερος από το μέσο όρο όλων των ΤΕΙ της χώρας.
  2. Στο διάστημα 2006 - 2010 στο τμήμα υλοποιήθηκαν (κάποια βρίσκονται στη διαδικασία υλοποίησης) συνολικά 33 ερευνητικά προγράμματα και μικρά έργα (εθνικά και διεθνή) με συνολικό προϋπολογισμό 1.3 εκ. Ευρώ (αναφέρεται στο ποσό το οποίο εισήλθε στο τμήμα). Επίσης, το τμήμα συνεργάζεται με παραγωγικούς φορείς της περιοχής και διεθνείς δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς.
  3. Ένα από τα εργαστήρια του τμήματος είναι πιστοποιημένο κατά ISO 17025, μία διάκριση η οποία είναι σχεδόν μοναδική για εργαστήριο ΤΕΙ. Ένα άλλο εργαστήριο είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001/2008.
  4. Η σύγκριση του τμήματος με παρεμφερή τμήματα του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας και άλλων Πανεπιστημίων στην Ελλάδα δείχνει ότι το ΤΕΑΝ, παρουσιάζει ένα μέσο h-index (Hirsch index) σημαντικά υψηλότερο σε σύγκριση με άλλα τμήματα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Βασιζόμενοι στους ίδιους δείκτες, το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης εμφανίζεται σχετικά κοντά στα Πολυτεχνικά τμήματα Μηχανικών Περιβάλλοντος στην Κρήτη και στην Ξάνθη.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με την απορρόφηση του ΤΕ.ΑΝ από ένα ΜΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ στερούνται από το Τμήμα μας τα δύο βασικότερα εργαλεία που έχουμε στη διάθεση μας για να βοηθήσουμε την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, καθότι:
  1. Μη αξιολογημένα τμήματα δεν μπορούν να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα
  2. Μη αξιολογημένα τμήματα δεν μπορούν να αναπτύξουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Επιπροσθέτως, με την κατάργηση του Τμήματος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης στερείτε από την Δυτική Μακεδονία, την κατά τεκμήριο πλέον περιβαλλοντικά επιβαρημένη περιοχή της Ελλάδος, ενός τμήματος το οποίο μπορεί ενδεικτικά να προσφέρει λύσεις σε προβλήματα όπως:
-          την υποβάθμιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας
-          την υποβάθμιση της ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων
-          την ορθή λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και μονάδων ελέγχου αέριας ρύπανσης
-          τον έλεγχο της ποιότητας των καυσίμων/ εναλλακτικών καυσίμων

Επίσης το υπουργείο ανέφερε ότι κατά το σχεδιασμό του Αθηνά θα ελάμβανε υπόψη του τον αριθμό των μελών ΕΠ των τμημάτων. Η αναφορά αυτή καταργείται με τη διατήρηση σημαντικών μεν τμημάτων, που διαθέτουν όμως μηδενικό αριθμό ΕΠ, σε αντίθεση με το τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης το οποίο έχει οχτώ μέλη ΕΠ και δύο ΕΤΠ.

Τέλος το τμήμα μας επέλεξε να συμμετέχει στην διαδικασία αξιολόγησης, δηλαδή να εμπλακεί σε μια διαδικασία εκτίμησης της αξίας του με αντικειμενικά κριτήρια. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας η αξιολόγηση αποτελεί μοχλό προάσπισης του δημόσιου πανεπιστημίου και αποτελεί τον βασικό μοχλό προοδευτικής αναδιοργάνωσης των πανεπιστημίων και ενίσχυσης του επιπέδου σπουδών.

Αν το Υπουργείο Παιδείας δεν είναι διατεθειμένο να τηρήσει τα λεγόμενα του, γιατί ξόδεψε δισεκατομμύρια για τη διαδικασία της αξιολόγησης;

Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν τη λειτουργία της παιδείας και το μέλλον του τόπου;

Ακολουθεί ακριβής μετάφραση επιλεγμένων αποσπασμάτων της Έκθεσης Εξωτερικής αξιολόγησης του ΤΕ.ΑΝ.

Με εκτίμηση,

Σύλλογος Φοιτητών Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης
Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η Εξωτερική Αξιολόγηση πραγματοποιείται από ειδική για κάθε Τμήμα Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων, η οποία συγκροτείται με ευθύνη της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.) και περιλαμβάνει 5 εμπειρογνώμονες, υψηλόβαθμους επιστήμονες – πανεπιστημιακούς ή ερευνητές του εξωτερικού - ανεγνωρισμένου κύρους. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Η Επιτροπή η οποία ήταν υπεύθυνη για την Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης (ΤΕ.ΑΝ.) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας απαρτιζόταν από τους ακόλουθους: (i) Άγγελος Ευσταθίου, ως συντονιστής (Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος), (ii) Συμεών Καββαδίας (Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Pierrre et Marie Curie, Γαλλία), (iii) Αναστάσιος Καραγιάννης (Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Brunel, Ηνωμένο Βασίλειο), (iv) Ιωάννης Δροσσίνος (Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Κοινό Ερευνητικό Κέντρο, Ιταλία), και (v) Ανδρέας Κομοδρόμος (Πανεπιστήμιο Leuphana, Γερμανία). H Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης επισκέφθηκε το TE.AN. από τις 24 έως και τις 29 Ιανουαρίου 2011.

Ακολουθεί ΑΚΡΙΒΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (καθώς η έκθεση είναι γραμμένη στην αγγλική) ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ για τους τρεις βασικούς άξονες της αξιολόγησης, δηλαδή την Εκπαίδευση, την Έρευνα και τη Σύνδεση με την Κοινωνία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το πόγραμμα σπουδών αποτελείται από οκτώ (8) εξάμηνα, το καθένα από τα οποία περιλαμβάνει 5-6 μαθήματα. Σε ένα τυπικό εξάμηνο αντιστοιχούν 30 μονάδες ECTS, ενώ στο σύνολο του προγράμματος σπουδών 240. Η πτυχιακή εργασία, η οποία πραγματοποιείται στο τελευταίο εξάμηνο, καταλαμβάνει 15 μονάδες  ECTS. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει «πρακτική άσκηση» διάρκειας ενός εξαμήνου, την οποία η επιτροπή θεωρεί εξαιρετικά σημαντική για το πρόγραμμα. Το σύνολο των μαθημάτων ανέρχεται στα 40, εκ των οποίων τα 29 είναι υποχρεωτικά και τα 11 επιλογής (το σύνολο των μαθημάτων επιλογής είναι 20). Επίσης υπάρχουν τρία (3), μη-υποχρεωτικά μαθήματα γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά). Στα πρώτα εξάμηνα διδάσκονται βασικά μαθήματα (π.χ. βασική χημεία, μαθηματικά και υπολογιστές). Αυτό φυσικά είναι σωστό καθώες μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη τυχόν ελλείψεων σε αυτές τις απαραίτητες περιοχές γνώσεις, επιτρέποντας τη διδασκαλία περισσότερο εξειδικευμένων μαθημάτων.
 
ΕΡΕΥΝΑ
Επιστημονικές Δημοσιεύσεις
Η ερευνητική δραστηριότητα του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) του τμήματος (9 μέλη) για την τελευταία πενταετία (2006-2010) θεωρείται πολύ ικανοποιητική, δεδομένης της διαθέσιμης υποδομής και υποστήριξης που παρέχεται από το Ίδρυμα.

Σε αυτή την περίοδο το τμήμα παρήγαγε περίπου 1.3 δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με κριτές ανά μέλος ΕΠ σε ετήσια βάση, αριθμός ο οποίος θεωρείται καλός για ερευνητές πανεπιστημίων σε τεχνολογικά επιστημονικά πεδία σε διεθνές επίπεδο. Επιπρόσθετα, ο αριθμός των δημοσιεύσεων σε διεθνή και Ελληνικά πρακτικά συνεδρίων (με κριτές) είναι εντυπωσιακός (2.3/ μέλος ΕΠ/ έτος) και καταδεικνύει την ποιότητα της ερευνητικής δραστηριότητας αλλά και την διάθεση του τμήματος να εκθέσει τις δραστηριότητες του στην διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Ο συνολικός αριθμός ετεροαναφορών του τμήματος για την ίδια περίοδο (2006-2010) φτάνει τις 1000. Ο αριθμός αυτός, με βάση τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι περίπου 10 φορές μεγαλύτερος από το μέσο όρο όλων των ΤΕΙ της χώρας. Θα πρέπει να τονιστεί ότι αρκετές από τις δημοσιεύσεις έχουν γίνει δεκτές από υψηλού επιπέδου διεθνή περιοδικά, κάτι το οποίο αναμένεται ότι θα αυξήσει τον αριθμό ετεροαναφορών του τμήματος ακόμη περισσότερο στο άμεσο μέλλον. 

Βασιζόμενοι στις πληροφορίες τις οποίες παρείχε το τμήμα, στις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες από το ΕΚΤ και στην επιτόπια επίσκεψη της επιτροπής, ο αριθμός των δημοσιεύσεων του τμήματος (59) σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με κριτές ανέρχεται  στο 50% των δημοσιεύσεων όλων των ΕΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Η επιτροπή αισθάνεται ότι το επίτευγμα αυτό είναι εντυπωσιακό (ΣΣ: ο έντονος χρωματισμός από την επιτροπή).

Ερευνητικά Έργα/ Προγράμματα 
Στο διάστημα των τελευταίων 5 ετών στο τμήμα υλοποιήθηκαν (κάποια βρίσκονται στη διαδικασία υλοποίησης) συνολικά 33 ερευνητικά προγράμματα και μικρά έργα (εθνικά και διεθνή) με συνολικό προϋπολογισμό 1.3 εκ. Ευρώ (αναφέρεται στο ποσό το οποίο εισήλθε στο τμήμα). Ο αριθμός αυτός μεταφράζεται σε περίπου 3.7 έργα/ μέλος ΕΠ, το οποίο θεωρείται πολύ καλό αποτέλεσμα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι σε πολλά από αυτά τα έργα/ προγράμματα τα μέλη ΕΠ του τμήματος ήταν υπεύθυνοι για το συντονισμό, ενώ σε αρκετά από αυτά συμμετείχαν πανεπιστήμια και ερευνητικοί φορείς του εξωτερικού.

Ερευνητικές Συνεργασίες
Τα μέλη ΕΠ του τμήματος έχουν αναπτύξει συνεργασίες με μέλη ΕΠ που ανήκουν στη σχολή στην οποία υπάγεται το ΤΕ.ΑΝ., αλλά επίσης και πιο σημαντικό, με ερευνητικά εργαστήρια εφτά Ελληνικών πανεπιστημίων, πέντε ερευνητικών κέντρων στην \ελλάδα και οχτώ πανεπιστημίων της αλλοδαπής ανάμεσα σε αυτά το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δανίας (Technical University of Denmark, Δανία), το πανεπιστήμιο του Νότινχαμ (University of Nottingham, Ηνωμένο Βασίλειο), το πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου (University of Edinburgh, Ηνωμένο Βασίλειο),  και το Ερευνητικό κέντρο GSF της Γερμανίας.

Αναγνωρισιμότητα ΤΕ.ΑΝ.
Εκτός από τη συμμετοχή σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες, στη σημερινή εποχή, η επιστημονική αναγνωρισιμότητα κρίνεται και περιγράφεται βάση συγκεκριμένων δεικτών, όπως τον δείκτη ετεροαναφορών (Citation Index - π.χ., ISI Web of Knowledge, Thomson Reuters), τον h-index (Hirsch index) και ο συντελεστής απήχησης (Ιmpact Factor, IF) των επιστημονικών περιοδικών.

Η Επιτροπή κρίνει απαραίτητη τη σύγκριση του τμήματος με παρεμφερή τμήματα του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας και άλλων Πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Για παράδειγμα το ΤΕΑΝ, παρουσιάζει ένα μέσο h-index (Hirsch index) καθηγητών στις βαθμίδες του «Επίκουρου Καθηγητή» και «Αναπληρωτή Καθηγητή» (ΣΣ: Δεν υπάρχει μέλος ΕΠ στη βαθμίδα του «Καθηγητή» στο ΤΕ.ΑΝ.) σημαντικά υψηλότερο σε σύγκριση με άλλα τμήματα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Βασιζόμενοι στους ίδιους δείκτες, το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης εμφανίζεται σχετικά κοντά στα Πολυτεχνικά τμήματα Μηχανικών Περιβάλλοντος στην Κρήτη και στην Ξάνθη. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι μέλη ΕΠ του τμήματος έχουν το ρόλο του κριτή σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, γεγονός το οποίο καταδεικνύει την αποδοχή και την εξειδίκευση των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Η συνεργασία με παραγωγικούς φορείς επιτυγχάνεται μέσα από την «πρακτική άσκηση» των σπουδαστών (απαιτούμενο) κατά τη διάρκεια του 8ου εξαμήνου των σπουδών τους και μέσα από προγράμματα/ έργα με τοπικούς και διεθνείς δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Όλα τα μέλη ΕΠ του τμήματος έχουν εμπλακεί όπως και σημαντικός αριθμός φοιτητών είτε στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης είτε ως επιστημονικοί συνεργάτες. Ένα από τα εργαστήρια του τμήματος είναι πιστοποιημένο κατά ISO 17025, μία διάκριση η οποία είναι σχεδόν μοναδική για εργαστήριο ΤΕΙ. Οι δραστηριότητες αυτές παρέχουν μία σημαντική πηγή εσόδων και δημόσιας αναγνώρισης και κρίνονται ικανοποιητικές με δεδομένο τον πολύ μικρό αριθμό μελών ΕΠ. Περισσότερη προσπάθεια θα πρέπει να γίνει για τη διεκδίκηση χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημαντική επίσης είναι η προσπάθεια των μελών ΕΠ για την προβολή των δραστηριοτήτων του τμήματος σε τοπικούς φορείς και σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ορισμένα από τα μέλη ΕΠ του τμήματος είναι ενεργά σε τοπικές και εθνικές περιβαλλοντικές οργανώσεις. Οι κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες του ΤΕ.ΑΝ. θεωρούνται αποτελεσματικές και επαρκής και προτείνεται η συνέχιση τους.

Σημειώσεις:
1. Η έκθεση είναι διαθέσιμη από την ιστοσελίδα της ΑΔΙΠ (στα αγγλικά) στη διεύθυνση:
2. Στην ιστοσελίδα του τμήματος θα βρείτε ανηρτημένες κάποιες από τις πληροφορίες τις οποίες το ΤΕ.ΑΝ. προέβαλε στην Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης. Επισκεφτείτε την διεύθυνση:
3. Η μετάφραση για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου έγινε από την κ. Εύη Αυγήτα, υπεύθυνη του μεταφραστικού τμήματος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Σύλλογος Φοιτητών Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης
Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης
 

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου