.

Ποιοι θέλουν την απαξίωση της ΔΕΗ

Σε μια νέα περίοδο με κύριο χαρακτηριστικό τον εκσυγχρονισμό των μονάδων παραγωγής περνά η ΔΕΗ, η οποία δέχεται πυρά οργανωμένων  συμφερόντων πίσω από επενδυτικές προτάσεις που είχαν ναυαγήσει από τον σχεδιασμό τους και στηρίζονταν στην παραχώρηση δικαιωμάτων και όχι σ' αυτή καθ' εαυτή την παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης.

Εν μέσω οικονομικής κρίσης και με δεδομένα τα τεράστια ανοίγματα στον λογαριασμό των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κυκλώματα μεταπρατών πολεμούν το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας ποντάροντας στην απαξίωση εν όψει και των πιέσεων που ασκούνται από την τρόικα για τη διάσπαση της ΔΕΗ και την ιδιωτικοποίησή της.

Οπως καταγγέλλουν παράγοντες της αγοράς που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, «πρώτος στόχος είναι οι προμήθειες και δεύτερος η είσοδός τους σε μια απαξιωμένη ΔΕΗ με χαμηλό τίμημα».

Το πρώτο και σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού δυναμικού της εταιρείας έγινε με την υπογραφή της σύμβασης για τη μελέτη και κατασκευή της Μονάδας V του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) Πτολεμαΐδας, απόφαση που τίθεται προς επικύρωση στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 29 Μαρτίου.

Η επένδυση ύψους 1,38 δισ. ευρώ είναι η μεγαλύτερη επένδυση που ξεκινά στη χώρα και προφανώς συμβάλλει στην προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας.

Οπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ, η διοίκηση της οποίας έχει ήδη ενημερώσει την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, «η κατασκευή της Μονάδας Πτολεμαΐδα V είναι στρατηγικής σημασίας έργο για τη μελλοντική βιωσιμότητα και ανταγωνιστική θέση της ΔΕΗ, καθώς:

- Διασφαλίζεται η αναπλήρωση μέρους της λιγνιτικής ισχύος της ΔΕΗ, που θα τεθεί εκτός λειτουργίας τα επόμενα έτη για περιβαλλοντικούς κυρίως λόγους.

- Αντικαθίστανται πεπαλαιωμένες μονάδες με μια νέα σύγχρονη, που ενσωματώνει τις βέλτιστες διαθέσιμες διεθνώς τεχνολογίες, οι οποίες εγγυώνται υψηλή οικονομική απόδοση και τη μέγιστη περιβαλλοντική προστασία.

- Η νέα μονάδα θα είναι μονάδα βάσης, με το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, διασφαλίζοντας το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ έναντι των ανταγωνιστών της στην ηλεκτροπαραγωγή».

Το έργο αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της χώρας, καθώς θα συνεχίσει να αξιοποιεί τον πολύτιμο εγχώριο ορυκτό πλούτο της για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλού κόστους προς όφελος των καταναλωτών και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Οπως υπογραμμίζει επιπρόσθετα η ΔΕΗ, η σύμβαση που υπογράφτηκε αποτελεί το τελικό στάδιο μιας μακράς διαγωνιστικής διαδικασίας κατά την οποία εφαρμόστηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι κανόνες διαφάνειας, καθώς και το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο που διέπει τις σχετικές συμβάσεις που συνάπτει η επιχείρηση.Οπως είναι γνωστό, για το συγκεκριμένο έργο πραγματοποιήθηκε διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός.

Κατατέθηκαν δύο προσφορές στις οποίες συμμετείχαν οι δύο μεγαλύτεροι διεθνώς κατασκευαστές σύγχρονων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο τον λιγνίτη, οι εταιρείες HITACHI και ALSTOM.

Οι δύο προσφορές που κατατέθηκαν αφορούσαν:

- Την ΤΕΡΝΑ ΑΕ με υποπρομηθευτή τη HITACHI.

-Τις εταιρείες ΜΕΤΚΑ/ DAMCO/ ALSTOM από κοινού.

- Μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΤΕΡΝΑ (με υποπρομηθευτή τη HITACHI) με τίμημα σημαντικά χαμηλότερο από την προσφορά των εταιρειών ΜΕΤΚΑ/ DAMCO/ ALSTOM.

- Σημειώνεται ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά του αποτελέσματος του διαγωνισμού ούτε προσφυγή στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μύθοι και «παπαγαλάκια»

Από την εταιρεία διευκρινίζεται πως δεν υπάρχει καμία ειδική ρήτρα για το εν λόγω έργο, όπως μεταδίδουν τα οργανωμένα συμφέροντα, παρά μόνο ισχύει ο γενικός όρος που προβλέπεται από τον Κανονισμό έργων της Επιχείρησης, που αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος σε όλες τις διακηρύξεις και συμβάσεις της ΔΕΗ, σύμφωνα με τον οποίο, η τυχόν οφειλόμενη αποζημίωση από ανυπαίτια καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους της Επιχείρησης για οποιαδήποτε λόγο ανέρχεται κατά μέγιστο σε ποσοστό στο 3,75% του υπολειπομένου συμβατικού τιμήματος. Ο δε όρος αυτός αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα για τον περιορισμό τυχόν απαιτήσεων του εκάστοτε αναδόχου στις περιπτώσεις αυτές.

«Κατά συνέπεια, σημειώνει, οι ισχυρισμοί ολίγων περί δήθεν ειδικής ρήτρας αποζημίωσης του αναδόχου σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου με υπαιτιότητα της ΔΕΗ είναι παντελώς αβάσιμοι και αστήριχτοι».Το τίμημα και η υλοποίηση

Το έργο θα αποτελεί μονάδα βάσης, η οποία:
  • θα αντικαταστήσει παλιές, ρυπογόνες και χαμηλού βαθμού απόδοσης λιγνιτικές μονάδες,
  • θα διασφαλίσει την προμήθεια θερμικής ενέργειας στη Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας.
  • Το τελικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε € 1.388.634.137,82.
  • Η υλοποίηση της σύμβασης περιλαμβάνει δύο στάδια:
  • Α' στάδιο, διάρκειας 20-24 μηνών για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.
  • Β' στάδιο, διάρκειας 50 μηνών για την κατασκευή και την εμπορική λειτουργία της μονάδας. 
Πηγη: tovima.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου