.

Ποια είναι η κατάταξη των Περιφερειών σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Eurostat...

Στις 21 Μαρτίου, η Eurostat έδωσε στη δημοσιότητα τα τελευταία στατιστικά στοιχεία αναφορικά με το κατά κεφαλή περιφερειακό ΑεγχΠ σε Ισοτιμία Αγοραστικής Δύναμης (PPS). Με βάση τα νέα στοιχεία [2010] και τα κριτήρια που καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι περιφέρειες Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι δικαιούχοι της υψηλότερης χρηματοδότησης γιατί θα ενταχθούν στο στόχο "Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες". Οι περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Ιόνιων Νησιών, Δυτικής Μακεδονίας, Κρήτης και Στερεάς Ελλάδας θα ανήκουν στη νέα κατηγορία "Μετάβασης" με περιορισμένη ενίσχυση, ενώ η Αττική και το Νότιο Αιγαίο θα ενταχθούν στις "πλέον αναπτυγμένες περιφέρειες" και θα είναι αποδέκτες 1,375 δισ. ευρώ ως ειδική πρόσθετη χρηματοδότηση. Είναι αξιοσημείωτο ότι για πρώτη φορά έχει προβλεφθεί η επανεξέταση της κατηγοριοποίησης των περιφερειών, που θα γίνει το 2016. 
κλικ για να κατεβάσετε το κείμενο...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου