.

Περί του νέου ΑΕΙ Δυτικής Μακεδονίας...

Είναι αναμφισβήτητα θετική η έκβαση όπως ειπώθηκε από τους βουλευτές Μιχάλη Παπαδόπουλο και Πάρη Κουκουλόπουλο και με Δελτίο Τύπου από τους κυβερνητικούς βουλευτές για το ΑΕΙ στη Δυτική Μακεδονία τηρουμένων των αναλογιών σε επίπεδο χώρας. Αναμφισβήτητα ναι με καθαρούς όρους και χωρίς υποσημειώσεις. Μόνη επισήμανση τα όσα ειπώθηκαν να αποτυπωθούν και νομικά.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου