.

Επιστολή Αδαμίδη Γιώργου στο Περιφερειακό Συμβούλιο για λιγνίτες

Θέμα: Λήψη απόφασης για πρόσθετη παρέμβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας υπέρ της ΔΕΗ και του Ελληνικού Δημοσίου σε ό,τι έχει να κάνει με την αίτηση αναίρεσης που ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, των δύο αποφάσεων που είχε εκδώσει το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ υπέρ της ΔΕΗ για το θέμα των λιγνιτών.


Κύριε Πρόεδρε
Για την ιστορία να αναφέρω ότι η ΕΕ έχει κρίνει από τον Μάρτιο του 2008 ότι η Ελλάδα παραβιάζει τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων, διατηρώντας σε ισχύ προνομιακά δικαιώματα υπέρ της ΔΕΗ για την εκμετάλλευση λιγνίτη στην Ελλάδα, δημιουργώντας ανισότητα ευκαιριών μεταξύ επιχειρήσεων όσον αφορά στην πρόσβαση σε λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και παρέχοντας στη ΔΕΗ τη δυνατότητα να διατηρεί ή να ενισχύει τη δεσπόζουσα θέση της στην Ελληνική αγορά χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
Για το θέμα αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τον Μάρτιο του 2008 απόφαση, κοινοποιώντας τα μέτρα που προτίθετο να λάβει και τον Αύγουστο του 2009 κήρυξε τα μέτρα δεσμευτικά.
Με ξεχωριστές προσφυγές ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, η ΔΕΗ ζήτησε την ακύρωση τόσο της απόφασης του 2008 όσο και της απόφασης του 2009.  Τέλος, με αποφάσεις της 20ης Σεπτεμβρίου 2012 (Τ-169/08 και Τ-421/09), το Γενικό Δικαστήριο έκανε δεκτά τα αιτήματα της ΔΕΗ και ακύρωσε τις δύο αποφάσεις της Επιτροπής.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ παρείχε πρόσθετη παρέμβαση  κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, υπέρ της ΔΕΗ και του Ελληνικού Δημοσίου.
Πριν από έναν μήνα η Κομισιόν υπέβαλε αίτημα αναίρεσης της απόφασης (που είχε δικαιώσει τη ΔΕΗ) του Γενικού Δικαστηρίου, αίτημα το οποίο όταν εκδικαστεί θα παράσχει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της Κομισιόν και κατά της ΔΕΗ και του Ελληνικού Δημοσίου, ανταγωνιστικός της ΔΕΗ Όμιλος Ελληνικών συμφερόντων.  
Κατά συνέπεια απαιτείται και από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να παραστεί στην εκδίκαση της υπόθεσης –όταν αυτή γίνει- υπέρ της ΔΕΗ, καθώς έχει έννομο συμφέρον από την υπόθεση αυτή, με δεδομένο ότι η ΔΕΗ της αποδίδει ειδικό τέλος από την εκμετάλλευση των λιγνιτών, καθώς επίσης και τις Τ/Θ των περιοχών.   
                                     
 Αδαμίδης Γιώργος, Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης του συνδυασμού «αρχή … ζουμε μαζί» 
Πρόεδρος Σωματείου Παραγωγής Η/Ε ¨ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ¨             
                                                                                 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Περιφερειάρχη κ.  Γιώργο Δακή

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου