.

Δήμος Κοζάνης: Παρουσιάσεις Ημερίδας με θέμα «Σύμφωνο των δημάρχων» σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια (ΣΔΑΕ)

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις της Ημερίδας [24.4.13] για το Σχέδιο Δράσης του Δήμου Κοζάνης για την αειφόρο ενέργεια (ΣΔΑΕ) στα πλαίσια της συμμετοχής του στο "Σύμφωνο Δημάρχων".0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου