.

Διαμαρτυρία στους Ανάργυρους των πληττομένων κοινοτήτων για το νόμο για τις απαλλοτριώσεις. Νέα συνάντηση στην Ποντοκώμη το Σάββατο

Σήμερα 07/04/2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00, στο πνευματικό κέντρο Αναργύρων, συνήλθαν όλοι οι κάτοικοι των Αναργύρων, καθώς και εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και Συλλόγων που πλήττονται άμεσα ή έμμεσα από τις δραστηριότητες απαλλοτριώσεων της Δ.Ε.Η. Α.Ε., για ενημέρωσηκαι για να συντονίσουν τις ενέργειες τους, σε σχέση με την τελευταία ψηφισθείσα τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για Στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις».

Η σημερινή συγκέντρωση αποτελεί συνέχεια της από 03/04/2013 Λαϊκής Συνέλευσης της Μαυροπηγής κατά τη διάρκεια της οποίας είχε προγραμματιστεί.
Συγκεκριμένα συμμετείχαν οι υπογράφοντες το παρόν πρακτικό.
Μετά από ενημέρωση των παρευρισκομένων από τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Αναργύρων Ν. Φλώρινας και Μαυροπηγής Ν. Κοζάνης και του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ν. Κοζάνης, ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα.

 • Επειδή το παρόν πρακτικό αποτελεί συνέχεια του από 03/04/2013 αντίστοιχου πρακτικού της Μαυροπηγής.
 • Επειδή οι όποιες αναληφθείσες ενέργειες δεν απέφεραν τα αναμενόμενα, με αποτέλεσμα να αδικούνται κατάφορα οι ιδιοκτήτες κάτοικοι των πληττόμενων, από τις δραστηριότητες της ΔΕΗ Α.Ε., οικισμών.
Δηλώνουμε κατηγορηματικά και αμετάκλητα, ότι δεν προτιθέμεθα να καταστούμε αναλώσιμοι, άστεγοι, ακτήμονες, άνεργοι, πολίτες δεύτερης κατηγορίας της Ελληνικής Πολιτείας.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την αμεσότατη ανάληψη πρωτοβουλιών των Εκπροσώπων μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, σε συντονισμό με τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (α΄ & β΄ βαθμού), προκειμένου να αρθεί η αδικία, που ουσιαστικά μας στερεί το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, με το πρόσχημα της «Δημόσιας Ωφέλειας». Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί την ύστατη προσπάθεια για πολιτική διευθέτηση του προβλήματος, χωρίς αυτό να μας εφησυχάζει. Για τον λόγο αυτό ανανεώνουμε την επόμενη συνάντηση των εκπροσώπων μας, για το Σάββατο 13/04/2013, στο Κοινοτικό κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Ποντοκώμης Δήμου Κοζάνης και ώρα 19:00. Επίσης αναλαμβάνεται πρωτοβουλία για συντονισμό και κοινή δράση με τις αντίστοιχες πληττόμενες περιοχές, από τις δραστηριότητες της Δ.Ε.Η. Α.Ε., του Νομού Αρκαδίας. Στη συγκεκριμένη συνάντηση της Ποντοκώμης, είναι προσκεκλημένοι όλοι όσοι αναφέρονται στον πίνακα αποδεκτών στο τέλος του παρόντος πρακτικού.
Έπονται Υπογραφές:
 1. Εμμανουήλ Αναστάσιος Πρόεδρος Τ.Κ. Μαυροπηγής Δήμου Εορδαίας.
 2. Τσισμαλίδης Γεώργιος Πρόεδρος Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου.
 3. Μιχαηλίδης Ιωσήφ Πρόεδρος Τ.Κ. Ποντοκώμης Δήμου Κοζάνης.
 4. Πουτογλίδης Παύλος Πρόεδρος Τ.Κ. Ακρινής Δήμου Κοζάνης.
 5. Γιώσης Ευριπίδης Πρόεδρος Τ.Κ. Αχλάδας Δήμου Φλώρινας.
 6. Κουλουμπρίδης Χαράλαμπος Πρόεδρος Τ.Κ. Κομνηνών Δήμου Εορδαίας.
 7. Παπαδόπουλος Γεώργιος Πρόεδρος Τ.Κ. Σπηλιάς Δήμου Εορδαίας.
 8. Παπάς Ευθύμιος Πρόεδρος Τ.Κ. Κομάνου Δήμου Εορδαίας.
 9. Κυριακού Δημήτριος Πρόεδρος Τ.Κ. Βεύης Δήμου Φλώρινας.
 10. Νάστος Θωμάς Πρόεδρος Τ.Κ. Κλειδίου Δήμου Αμυνταίου.
 11. Στυλιάδης Αναστάσιος Πρόεδρος Τ.Κ. Πεδινού Δήμου Αμυνταίου.
 12. Παρασκευάς Δημήτριος Πρόεδρος Τ.Κ. Ροδώνας Δήμου Αμυνταίου.
 13. Πασχαλίδης Ιωάννης Πρόεδρος Τ.Κ. Λεβαίας Δήμου Αμυνταίου.
 14. Γκώτης Βαρσαμής Πρόεδρος Τ.Κ. Φιλώτα Δήμου Αμυνταίου.
 15. Παναγιωτίδης Γεώργιος Πρόεδρος Τ.Κ. Βαλτονέρων Δήμου Αμυνταίου.
 16. Κανδεράκης Θεόδωρος εκπρόσωπος Συνοικισμού Σωτήρας Δήμου Αμυνταίου.
 17. Μπερμπερίδης Ιωάννης εκπρόσωπος Συλλόγου Πληττομένων Λεβαίας.
 18. Σαμαράς Αντώνιος εκπρόσωπος Συλλόγου Περιβάλλοντος Ποντοκώμης.
 19. Πουτακίδης Κωνσταντίνος εκπρόσωπος Συλλόγου Περιβάλλοντος Ακρινής.
 20. Μαυροπουλίδης Βλαδίμηρος εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου Ποντοκώμης.
 21. Περπερίδης Μιχαήλ εκπρόσωπος Αθλητικού Συλλόγου Αναργύρων.
 22. Χαϊτίδης Βασίλειος εκπρόσωπος Συλλόγου Πληττομένων Μαυροπηγής.
Πίνακας αποδεκτών:
 • Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου Νομών Κοζάνης, Φλώρινας και Αρκαδίας.
 • Γενικοί Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου.
 • Περιφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου.
 • Δήμαρχοι Ενεργειακών Δήμων (Κοζάνης, Εορδαίας, Αμυνταίου, Φλώρινας και Μεγαλόπολης).
 • Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας.
 • Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης.
 • Μ.Μ.Ε.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου