.

Αρθούρος Ζερβός: Υπό όρους η εκχώρηση παραγωγής σε ιδιώτες

Στην εκχώρηση, μέσω δημοπρασιών, λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής της ΔΕΗ σε ιδιώτες αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της επιχείρησης, Αρθούρος Ζερβός, από το βήμα του συνεδρίου του Economist.
Ο κ. Ζερβός τάχθηκε υπέρ των προτάσεων της ΡΑΕ για την εκχώρηση παραγωγής στους ιδιώτες προκειμένου να υπάρξουν ίσοι όροι ανταγωνισμού, αλλά τόνισε ότι θα πρέπει παράλληλα να θεσπιστούν ελάχιστες τιμές που θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής συν ένα εύλογο κέρδος.

Τόνισε επίσης ότι η ΔΕΗ θα ήθελε να έχει μερίδιο αγοράς στη λιανική 70%, όσο είναι το μερίδιό της στην παραγωγή για να μην υποχρεώνεται να αγοράζει ενέργεια από ιδιώτες σε υψηλές τιμές.
Ακολουθεί αναλυτικά η ομιλία του κ. Ζερβού:
"Κατ’ αρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να συζητήσουμε σε βάθος θέματα που άπτονται της αγοράς ενέργειας, τις ιδιαιτερότητές της  και τη δύσκολη αλλά αναγκαία για τη χώρα και τους καταναλωτές πορεία προς τον εξορθολογισμό της.
Είμαστε εμείς η ΔΕΗ, η εταιρεία η οποία τα τελευταία χρόνια αναφερόμαστε επίμονα στο τεράστιο θέμα του αναγκαίου εξορθολογισμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό όχι μόνο τη διασφάλιση της ανταγωνιστικής λειτουργίας της σε ένα πραγματικά απελευθερωμένο περιβάλλον αλλά και προς όφελος των καταναλωτών.
Οι προσπάθειες μας αυτές, σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες και διαβούλευση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας έθεσαν τη θεματολογία αυτή και όρους όπως το target model ή τα capacity auctions σε κεντρικά ζητήματα αναφοράς και συζήτησης σε συνέδρια, ημερίδες και συζητήσεις όπως η σημερινή.
Εμείς στη ΔΕΗ δεν έχουμε σταματήσει να επιχειρηματολογούμε για την ανάγκη δημιουργίας μιας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας η οποία:
• λειτουργεί με διαφάνεια και προβλεψιμότητα, προκειμένου να είναι ελκυστική για νέες επενδύσεις όταν και όπου αυτές χρειάζονται.
• ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της Εθνικής Οικονομίας, και
• συμβάλλει αποτελεσματικά στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμου της χώρας σε μακροπρόθεσμη βάση.
Το ελληνικό μοντέλο αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να προσαρμοσθεί στο target model δηλαδή στο ενιαίο ευρωπαϊκό μοντέλο, με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης του «υποχρεωτικού pool» από «διμερείς συμβάσεις παραγωγών και προμηθευτών» αλλά και από το «χρηματιστήριο ενέργειας».
Να θυμίσω ότι η ΡΑΕ ήταν αυτή, που σε πρόσφατη διαβούλευση παρουσίασε εναλλακτικούς τρόπους είτε μερικής είτε πλήρους εναρμόνισης του «Ελληνικού» με το ενιαίο Ευρωπαϊκό μοντέλο αγοράς.
Στη ΔΕΗ αντιλαμβανόμαστε τις τεχνικές και λοιπές δυσκολίες που συνεπάγεται η πλήρης εναρμόνιση, ωστόσο θεωρούμε ότι αξίζει κάθε προσπάθεια για την επίτευξή της, εφόσον οποιαδήποτε ενδιάμεση λύση τύπου «μερικής εναρμόνισης» θα αποτελεί απλά «ημίμετρο» που θα πρέπει στο μέλλον να διορθωθεί με επιπλέον κόστος και επιπλέον καθυστερήσεις.
Στο πλαίσιο της ίδιας δημόσιας διαβούλευσης, η σημαντικότερη αλλαγή που προτείνει η ΡΑΕ όσον αφορά τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι η υλοποίηση δημοπρασιών για την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από το χαρτοφυλάκιο λιγνιτικών μονάδων παραγωγής  της ΔΕΗ προς Τρίτους, με υποχρέωση αυτών να διαθέτουν την ενέργεια σε πελάτες λιανικής.
Σκοπός είναι να αυξηθεί ο ανταγωνισμός στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και να αποκτήσουν και οι Τρίτοι Ηλεκτροπαραγωγοί, που κατέχουν μόνο μονάδες φυσικού αερίου, μίγμα ηλεκτροπαραγωγής αντίστοιχο με εκείνο της ΔΕΗ.
Η ΔΕΗ υποστηρίζει τη διάθεση ενέργειας από το χαρτοφυλάκιο λιγνιτικής παραγωγής της προς τρίτους, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
• Πρώτον - αυτή η ενέργεια να διοχετεύεται προς τους τελικούς καταναλωτές και μάλιστα προς ένα όσο το δυνατό πιο τυπικό μίγμα τελικών καταναλωτών Χαμηλής, Μέσης και Υψηλής Τάσης, ανάλογο με αυτό της ΔΕΗ,
• και –δεύτερον- να υπάρχει ένα μίνιμουμ στην τιμή δημοπράτησης  της ενέργειας, το οποίο θα πρέπει να αντανακλά το πλήρες κόστος της ηλεκτροπαραγωγής από λιγνιτικές μονάδες, συν ένα εύλογο - για τη δραστηριότητα της ηλεκτροπαραγωγής - κέρδος.
Μια άλλη σημαντική αλλαγή που πρότεινε η ΡΑΕ, όσον αφορά στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, είναι η σταδιακή κατάργηση του μηχανισμού ανάκτησης μεταβλητού κόστους και η ταυτόχρονη αναθεώρηση του μηχανισμού διασφάλισης επαρκούς ισχύος για τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Μάλιστα, η ΡΑΕ συνδέει χρονικά την κατάργηση του μηχανισμού ανάκτησης μεταβλητού κόστους και την αναθεώρηση του μηχανισμού διασφάλισης επαρκούς ισχύος με την πρόοδο που θα επιτευχθεί στη δημοπράτηση λιγνιτικής ισχύος της ΔΕΗ προς Τρίτους.
Στη ΔΕΗ υποστηρίζουμε πως οι δύο παραπάνω μηχανισμοί βρίσκονται εκτός ελεύθερης αγοράς, υπό την έννοια ότι διαμορφώνουν την χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας με διοικητικά οριζόμενο τρόπο και όχι μέσα από την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης.
Ως εκ τούτου η κατάργηση ή αναμόρφωσή τους οφείλει να είναι άμεση και χωρίς προϋποθέσεις καθώς εισάγει πολλαπλές στρεβλώσεις και οικονομικές επιβαρύνσεις στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Σε κάθε περίπτωση, ο μηχανισμός ανάκτησης μεταβλητού κόστους θα πρέπει να έχει καταργηθεί πλήρως το αργότερο ως την υλοποίηση των δημοπρασιών λιγνιτικής παραγωγής της ΔΕΗ, ειδάλλως θα πρόκειται για διπλή επιδότηση των Τρίτων εις βάρος της ΔΕΗ.
Όσον αφορά στην αναθεώρηση του μηχανισμού διασφάλισης επαρκούς ισχύος, η ΔΕΗ υποστηρίζει την αναπροσαρμογή του τιμήματος, η οποία όμως θα πρέπει να είναι ενιαία για όλες τις μονάδες ανεξαρτήτως καυσίμου (π.χ. λιγνιτικές, φυσικού αερίου και υδροηλεκτρικές), εφόσον όλες οι μονάδες παρέχουν ισχύ στο Σύστημα.
Επίσης, η αμοιβή ευέλικτων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής (δηλαδή μονάδων που μπορούν γρήγορα να αυξομειώνουν ισχύ και να έχουν συχνές εναύσεις και σβέσεις) θα πρέπει να γίνεται μέσω της θεσμοθέτησης «αγοράς εφεδρειών ηλεκτρικής ενέργειας», σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, και όχι μέσω του μηχανισμού διασφάλισης επαρκούς ισχύος.
Είναι ξεκάθαρο, ότι η σύνδεση λιανικής και χονδρεμπορικής αγοράς είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία και των δύο αγορών και για την άρση των υφιστάμενων στρεβλώσεων, εφόσον πρακτικά οι δύο αγορές αποτελούν μια ενιαία και συνεχόμενη οικονομική οντότητα που ονομάζεται «Εγχώρια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας».
Τα τελευταία τρία χρόνια υλοποιήσαμε μια σειρά από σημαντικές ενέργειες, όπως:
• εξαιρετικά σημαντική μείωση του μισθολογικού μας κόστους από 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ το 2009 σε περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ το 2012,
ενώ παράλληλα είχαμε και επιπλέον βελτίωση της αποδοτικότητας του ομίλου κατά περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ – ποσό που προκύπτει από την επικαιροποιημένη μελέτη του οίκου Booz & Co που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες, σχετικά με το πιθανό περιθώριο βελτίωσης αποδοτικότητας της ΔΕΗ,
• πετύχαμε την απόσχιση των Δικτύων με τη δημιουργία και λειτουργία των ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ,
• ολοκληρώσαμε συνολικές επενδύσεις ύψους 3 δισ. Ευρώ - τις μεγαλύτερες που υλοποιήθηκαν την τριετία αυτή στην Ελλάδα,
• ενώ μόλις πριν από μερικές μέρες θέσαμε τις βάσεις για τη μεγαλύτερη ενεργειακή επένδυση στη χώρας μας, αυτή της νέας λιγνιτικής Μονάδας Πτολεμαΐδα V ύψους €1.4 δισεκατομμυρίων. Για την επένδυση αυτή πετύχαμε την αρχική έγκριση από τον Γερμανικό Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων για την ασφάλιση κοινοπρακτικού δανείου περίπου ύψους €700 εκατομμυρίων. Μια χρηματοδότηση που μέχρι πριν από λίγο καιρό φάνταζε ανέφικτη, τώρα αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και επιχειρηματικότητα.
Με τις επενδύσεις μας αυτές, τις συνεχιζόμενες διαρθρωτικές αλλαγές του Ομίλου ΔΕΗ αλλά και την ουσιαστική συμμετοχή μας  στη δημιουργία μιας  υγιούς αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας συμβάλλουμε σημαντικά έτσι ώστε να δοθεί μια πολυδιάστατη προοπτική ανάπτυξης στη χώρα προς όφελος του καταναλωτή και της κοινωνίας."

Πηγη: energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου