.

Κίνηση Φίλων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας:Το Π.Δ.Μ. ήταν, είναι και θα είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Παρακολουθώντας κανείς τις τελευταίες εξελίξεις με το Σχέδιο «Αθηνά», διακρίνει εύλογα πως το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δεν καταργείται και επέρχεται σε ένα νέο μοντέλο. Αποτελεί ομολογουμένως, μια θετική εξέλιξη εν μέρει.

Το Υπουργείο αναγνώρισε την κατάφορη αδικία που πήγε να συντελεστεί εις βάρος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, αφού πληρούσε εξ αρχής, σε όλα από τα κριτήρια που είχε θέσει το Υπουργείο, για να λειτουργεί ως ένα αυτόνομο και αυτοτελές ίδρυμα και σίγουρα πληροί σε πολλά περισσότερα κριτήρια, από άλλα Πανεπιστήμια που είχαν παραμείνει ως αυτόνομα από την αρχική ακόμη πρόταση του Υπουργείου. Τα Πανεπιστήμια δεν κλείνουν, παρά μόνο ανοίγουν, αναπτύσσονται και εξελίσσονται!
Η επικαιροποιημένη τελική πρόταση του Υπουργείου είναι μια θετική εξέλιξη αφού:
 • Το Π.Δ.Μ. διατηρεί την διοικητική και οργανωτική του αυτοτέλεια
 • Παραμένει να λειτουργεί ενισχυόμενο, ως  αναπτυξιακός μοχλός, δημιουργού γνώσης, παιδείας και ακαδημαϊκής κοινότητας
 • Υπάρχει σαφής διαχωρισμός στους τίτλους πτυχίων και στα επαγγελματικά δικαιώματα των εισαχθέντων ως το έτος 2012-13 (αφού τα πτυχία τους παραμένουν ως έχουν)
 • Υπάρχει σαφής διαχωρισμός επίσης, στα πτυχία,  στα επαγγελματικά δικαιώματα και τα προγράμματα σπουδών (από εδώ και στο εξής)
 • Υπάρχει αυτοδιοίκητο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Δημιουργείτε ένα ισχυρό ίδρυμα με δύο αναπτυξιακούς πόλους
 • Ξεκινάνε τα έργα του πιο σύγχρονου “campus” στην Ελλάδα
 • Ξεκινάνε τα υπό-στηρικτά έργα ανάπλασης των εγκαταστάσεων του Π.Δ.Μ. στη Φλώρινα
 • Υπάρχουν οικονομίες κλίμακας (σημαντικές για τη χώρα και τα ιδρύματα)
 • Θωρακίζει τα δύο Ιδρύματα σε ένα νέο ενδεχόμενο Σχέδιο «Αθηνά» τα επόμενα χρόνια
 • Τοποθετεί ισχυρότερα τα δύο Ιδρύματα στον Ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό χάρτη της ΕΕ 2020
 • Συνάδει σε καινοτομικές συνεργασίες π.χ. με ΔΕΗ (Επώνυμες Έδρες, κατασκευή Πτολεμαΐδας V)
 • Δυνατότητα Συνεργειών σε διάφορα ερευνητικά/αναπτυξιακά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Απαιτείται ο διακριτός και ουσιαστικός ρόλος της περιφέρειας
 • Προτείνεται επίσης η ουσιαστική συνεργασία με το ΙΤΕΣΚ (Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίµων), το Ερευνητικό Ινστιτούτο της περιοχής μας
 • Ενδυναμώνει την περιοχή σε ακαδημαϊκό, εκπαιδευτικό, πολιτισμικό, κοινωνικό επίπεδο
 • Υπάρχει όραμα για την περιοχή
 • Παράγονται πολλαπλασιαστικά οφέλη για το ίδιο το κράτος σε επιστημονικό, τεχνολογικό, διεπιστημονικό και οικονομικό επίπεδο
Η επικαιροποιημένη τελική πρόταση του Υπουργείου, χρίζει ίσως μιας περαιτέρω επεξήγησης αναφορικά με τον ακριβή τρόπο λειτουργίας αυτού του νέου μοντέλου. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Δυτικής Μακεδονίας ορθώς και ζήτησαν διευκρινήσεις, όπου έπειτα από ενδελεχή ανάλυση των δύο διοικήσεων ξεχωριστά, θα παραχθούν χρήσιμα και ασφαλή συμπεράσματα για το πρίσμα της φύσης και της λειτουργίας  του νέου αυτού μοντέλου, προς αποφυγή των όποιων παρεξηγήσεων και των όποιων τυχόν «σκιών». Τα τελευταία «δυσάρεστα» γεγονότα εν μέσω των διαμαρτυριών (μικρής μερίδας) των φοιτητών, είναι απόρροια των παραπάνω «σκιών» του νέου μοντέλου, που θα πρέπει να αποσαφηνιστούν λεπτομερώς, άμεσα.
Χαιρετίζουμε την ίδρυση του νέου τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, η οποία και δημιουργεί μια ισχυρή Πολυτεχνική Σχολή στην Κοζάνη. Τώρα θα πρέπει να επικεντρωθούμε όλοι μαζί, στο να παραμείνουν πλέον τα τμήματα Βαλκανικών Σπουδών (Φλώρινα) και Αρχιτεκτονικής (Καστοριά) – έχουν ήδη επενδυθεί 1,5 εκ Ευρώ σε κτιριακές εγκαταστάσεις από την περιφέρεια -. Είναι υψίστης στρατηγικής σημασίας για το Π.Δ.Μ., συνάδουν άρρηκτα με τη γεωγραφική θέση, την ιστορία, τον πολιτισμό και την κουλτούρα της  περιφέρειας. Μπορούν επίσης, να διαδραματίσουν σημαντικότατο και διεθνή ρόλο, γεγονός που ενδυναμώνει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε ένα νέο, εξωστρεφές και ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Ειδικότερα ο ρόλος του τμήματος Βαλκανικών Σπουδών το οποίο και είναι ένα βιώσιμο εν λειτουργία τμήμα, κρίνεται απαραίτητος αφού καλλιεργεί και προάγει την επιστημονική έρευνα και γνώση που αφορούν την ιστορία, το θρήσκευμα, τη γλώσσα και λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, την παιδεία, την οικονομία, τις κοινωνικές και πολιτικές δομές και τον πολιτισμό των Βαλκανικών λαών. Προάγει τις δια-θρησκευτικές και δια-πολιτισμικές σχέσεις της Ελλάδας και του Ελληνισμού γενικότερα με τους λαούς της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και του Εύξεινου Πόντου κατά τρόπο που να ευνοούν την καλή γειτονία και την επικοινωνία, καθώς επίσης να παρέχει στη δημόσια διοίκηση τεκμηριωμένες πληροφορίες και επιστημονικά στοιχεία τα οποία θα καθιστούν αποτελεσματικότερη τη συνεργασία της με τις όμορες βαλκανικές χώρες, τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και του Εύξεινου Πόντου http://www.balkan.uowm.gr/ .
Λειτουργούν επίσης δύο (2) εξαιρετικά Μεταπτυχιακά  προγράμματα  (μάλιστα με τη συμμετοχή και αλλοδαπών φοιτητών), (α) Οικονομική και Πολιτική Διακυβέρνηση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και (β) Σπουδές στις Γλώσσες & τον Πολιτισμό των Χωρών της Ν.Α. Ευρώπης, ενώ παράλληλα διατηρεί μεγάλο αριθμό υποψήφιων διδακτόρων. Θα πρέπει να σημειωθεί ακόμη, ότι το τμήμα είναι ο ενδιάμεσος πόλος μεταξύ Ανθρωπιστικών-Πολυτεχνικών σπουδών, ενώ αποτελεί προτεραιότητα του στρατηγικού σχεδιασμού του Πανεπιστημίου.
Εξάλλου σε επίσημες θέσεις τους, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπως και το ΑΠΘ, έχουν δηλώσει επανειλημμένως πως δεν μπορούν να υποδεχτούν και να συντηρήσουν, τα σύμφωνα με το προηγούμενο Σχέδιο «μεταφερόμενα» τμήματα λόγω συνάφειας, χωροταξίας, αλλά και λόγω των δυσχερών οικονομικών προβλημάτων.
Η Κίνηση Φίλων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συγκροτήθηκε, ως άμυνα για την διατήρηση του αυτονόητου. Δηλαδή, για ένα αυτοδύναμο, αυτοδιοίκητο και οικονομικά βιώσιμο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ενώ εφεξής θα είναι παρών και θα επεμβαίνει σε όλη την διαδικασία ενδυνάμωσης αυτού (κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, εκλογές μελών ΔΕΠ, εκλογή Πρυτανικών Αρχών, κλπ). Η Κινηματική αυτή δράση έχει ως σκοπό την ενημέρωση/συμμετοχή των πολιτών, την εντρύφηση της περιφερειακής συνείδησης και τον αγώνα για τα ΔΙΚΑΙΑ και αυτονόητα αιτήματα της περιοχής μας. Η Κίνηση Φίλων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα συνεχίσει τις δράσεις της, αποκτώντας νομική μορφή, έπειτα από ενημερωτικές συναντήσεις και δημόσια διαβούλευση που θα λάβουν χώρα σε όλες τις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να αποτελεί το πραγματικό μέσο διασύνδεσης του αυτόνομου και ενδυναμωμένου Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία.
Θα θέλαμε τέλος να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους τους πολίτες, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους θεσμικούς φορείς, τα επιμελητήρια, τους συλλόγους και τα Μ.Μ.Ε. (διατύπωσαν/νουν ορθώς την απαίτηση της κοινωνίας) της Δυτικής Μακεδονίας που ήταν, είναι και θα είναι αρωγοί αυτής της συνεχιζόμενης προσπάθειας.
Υ.Γ. 1. Απαιτούμε την διατήρηση των τμημάτων Βαλκανικών Σπουδών και Αρχιτεκτονικής τα οποία και ενισχύουν ποικιλόμορφα το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Υ.Γ. 2. Είναι υποχρέωση όλων μας, να παραδώσουμε τις καλύτερες συνθήκες στις επόμενες γενιές …

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου