.

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης του ΕΣΔΕΠ/ΠΔΜ των Διοικητικών Υπαλλήλων του ΠΔΜ των Φοιτητών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Έχουν ήδη περάσει 10 μέρες από τότε που ανακοινώθηκε η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για Συν-ομόσπονδο ΑΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για ένα ασαφές έγγραφο με βάση το οποίο:
-  Δύο Τμήματα του Π. Δυτικής Μακεδονίας, το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών καθώς και το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών θα ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
-  Η Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας μετονομάζεται σε Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών.
-  Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής στην Καστοριά καταργείται.
-  Ένα νέο Τμήμα δημιουργείται στην Κοζάνη, το Τμήμα Περιβάλλοντος.
Το Υπουργείο Παιδείας προφορικά μας ενημέρωσε ότι έχει κάνει ορισμένα «λάθη». Εδώ και 10 μέρες δεν έχουμε λάβει καμία διόρθωση!
2. Διατύπωση Ερωτημάτων
Επομένως συνεχίζουμε να επιμένουμε στα ακόλουθα ερωτήματα:
-  Σύμφωνα με ποιο νομικό πλαίσιο θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει ένα
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα συνομοσπονδιακού χαρακτήρα;
-  Το συμβούλιο του νέου τύπου ΑΕΙ θα εκλέγεται με διαδικασίες που προβλέπονται στα άλλα πανεπιστήμια;
-  Η Σύγκλητος του Π. Μακεδονίας έκρινε ότι δεν έχει επαρκή χώρο για να στεγάσει τους φοιτητές και τους καθηγητές του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών. Επίσης έκρινε ότι το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών έχει υψηλό κόστος λειτουργίας και ως εκ τούτου προτείνει να μείνει στο Π. Δυτικής Μακεδονίας. Θα λάβει υπόψη του το Υπουργείο Παιδείας τη συγκεκριμένη απόφαση;
3. Ψήφισμα για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Ψηφίζουμε τη διατήρηση και ενίσχυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Αυτή προϋποθέτει τα εξής:
-  Το Π. Δυτικής Μακεδονίας πρέπει άμεσα να αποκτήσει διοικητική αυτοδυναμία. Ο Υπουργός Παιδείας πρέπει άμεσα να καταργήσει την παράγραφο 1, το άρθρου 15, (νόμος 2454). Καλούμε τους βουλευτές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την κατάργηση της εν λόγω παραγράφου. Μετά το σχέδιο ΑΘΗΝΑ θα είμαστε ίσως το μόνο Πανεπιστήμιο για το οποίο θα ισχύει η παράγραφος αυτή.
-  Τα Τμήματα του Π. Δυτικής Μακεδονίας να διατηρηθούν ως έχουν, συμπεριλαμβανομένου και του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών, παρά την αντίθετη θέση των καθηγητών του Τμήματος, όπως αυτή δηλώνεται σε σχετική απόφαση της Γ. Σ. του ΤΒΣ.
-  Το Π. Δυτικής Μακεδονίας να αποκτήσει την πλήρη ακαδημαϊκή και οικονομική του αυτονομία, να διατηρήσει την υπάρχουσα ονομασία του και να απονέμει πτυχία και τίτλους σπουδών με χρήση του ονόματός του και μόνο.
Ονειρευόμαστε ένα Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας που θα διοικείται από τους δικούς του αιρετούς Ακαδημαϊκούς και θα είναι με την υποχρέωση της Πολιτείας, οικονομικά βιώσιμο

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου