.

Δήμος Κοζάνης: Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης 10.04.2013

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:


1.      
Έγκριση της αριθμ. 229/2012 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ που αφορά «Τιμολογιακή Πολιτική έτους 2013 – Θέσπιση Κοινωνικού Τιμολογίου Ύδρευσης
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ
2.      
Έγκριση της αριθμ. 32/2013 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ που αφορά «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (οκτάμηνες συμβάσεις) και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για το 2013.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ
3.      
Ενημέρωση για τον Απολογισμό Εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Κοζάνης.
Εισηγητής: κος Καραχισαρίδης Δ/ντης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
4.      
Ορισμός ελεγκτών για διαχειριστικό έλεγχο έτους 2012 της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης
Εισηγητής: κος Καραχισαρίδης Δ/ντης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
5.      
Έγκριση Υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Γενικού Νοσοκομείου «Μαμάτσειου » – «Μποδοσάκειου» που αφορά «Κατασκευή του κτηρίου για την εγκατάσταση του Μαγνητικού Τομογράφου»
Εισηγητής: Δήμαρχος Κοζάνης κ. Λάζαρος Μαλούτας
6.      
Υποβολή αίτησης συμμετοχής στα Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2013.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαγεωργίου, Αντ/ρχος Κοζάνης
7.      
2η Κατανομή ποσού 193.358,47 € για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων.
Εισηγητής: Παφίλης Εμμανουήλ, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
8.      
Παραχώρηση παλαιών μη λειτουργούντων Σχολείων σε Πολιτιστικούς Συλλόγους.
Εισηγητής : Παφίλης Εμμανουήλ, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
9.      
Υποβολή προτάσεων για ένταξη χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο των παρακάτω μελετών: 1)Προμήθεια Κομποστοποιητών 2)Προμήθεια και αντικατάσταση λαμπτήρων με τεχνολογία led για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό της Δ.Ε. Ελλησπόντου 3)Προμήθεια και αντικατάσταση λαμπτήρων με τεχνολογία led για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό των Δ.Ε. Ελλίμειας – Δ. Υψηλάντη – Αιανής 4)Προμήθεια και αντικατάσταση λαμπτήρων με τεχνολογία led για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό της Δ.Κ. Κοζάνης 5)Προμήθεια και αντικατάσταση λαμπτήρων με τεχνολογία led για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Κοζάνης εκτός της Δ.Κ. Κοζάνης  
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης. 
10. 
ΕΡΓΑ: Α) Έγκριση μελέτης και Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ στον άξονα προτεραιότητας «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» στη δράση «Κέντρο ΕΚΑΒ Κοζάνης» Β) Ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Πετρανών Κοζάνης. Γ) 1ηΠαράταση προθεσμίας της 1ης, 2ης, και 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Γ’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ», Δ) Έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απ΄ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου στην υλοποίηση του υπ΄αριθμόν 1ου Υποέργου με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ- ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ», Ε) Χορήγηση Προκαταβολής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ».
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης. 
11. 
Υποβολή απόψεων επί της Μ.Π.Ε. του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά συστήματα, σε αγροτεμάχια του αγροκτήματος Πολυμύλου του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
12. 
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κοζάνης στην τηλεοπτική εκπομπή «Χίλια Μίλια» με θεματολογία τους τουριστικούς προορισμούς.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
13. 
Παραχώρηση ή μη της χρήσης χώρου στην είσοδο του Πνευματικού Κέντρου Αιανής για την τοποθέτηση ΑΤΜ της Τράπεζας Πειραιώς για την εξυπηρέτηση των πολιτών της Δ.Ε. Αιανής
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
14. 
Εξειδίκευση δύο επιπλέον θέσεων για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών Τοπικής Αυτ/σης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας» / ΕΣΠΑ 2007-2013Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης
15. 
Εξέταση αίτησης Σαρηκυριακίδη Θ. που αφορά εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης του πρώην Δήμου Ελλησπόντου την περίοδο από Δεκέμβριο 2007 έως Δεκέμβριο 2010Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης
16. 
Παράταση συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων που χρησιμοποιούνται ως υπαίθριοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων στη Δ.Κ. Αιανής
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης
17. 
Αναμόρφωση -Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2013.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης
18. 
Διάθεση πιστώσεων και έγκριση δαπανών κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθρ. 158 του Ν.3463/2006 ( Γιορτές, εκδηλώσεις κλπ. Β’ τριμήνου 2013)
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης
19. 
Έγκριση χορήγησης:
α) Αδειών Υπηρεσιών διαδικτύου, β) Αδειών Τεχνικών παιγνίων, γ) Παραγωγικών αδειών.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης
20. 
 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ
 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και την Τετάρτη 10-04-2013 τις ώρες από 17:00 έως 20:00.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου