.

Η θέση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας σχετικά με την ίδρυση συνομοσπονδιακού ΑΕΙ Δυτ. Μακεδονίας

Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, διερμηνεύοντας της θέση των θεσμικών οργάνων του Ιδρύματος, στη συνεδρίαση της αριθμ.203/3-4-2013, απαντώντας στη τροποποιημένη πρόταση του Υπουργείου Παιδείας επεσήμανε στον Υπουργό Παιδείας τα εξής:

1. Η διατήρηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την σημερινή του κατάσταση αποτελεί θετικό βήμα, κυρίως γιατί διατηρείται ένα ουσιώδης αναπτυξιακός εταίρος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ωστόσο, η πρόταση ενίσχυσης του με μια σύγχρονη σχολή κοινωνικών επιστημών και η προοπτική ίδρυσης μια σχολής προσανατολισμένης στον πρωτογενή τομέα, που θα ολοκλήρωναν την ακαδημαϊκή του συγκρότηση, με την πρόταση στρατηγικού σχεδιασμού την οποία σας είχε υποβάλει είναι σημαντικά βήματα που θα πρέπει να προγραμματιστούν.
2. Η Συγκρότηση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την ονομασία αυτού "Συνομοσπονδιακό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτ. Μακεδονίας" δημιουργεί ανησυχίες και σύγχυση:

  • Στη σχέση αυτού με καθένα από τα μέρη του, Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ, όσον αφορά τις αρμοδιότητες της κάθε πλευράς, παρ’όλο που αυτές περιγράφονται σε ενότητες.
  • Στη σχέση μεταξύ των δύο μερών του, του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ, παρ’όλο που αυτά περιγράφονται ως διακριτά μέρη.
  • Δημιουργεί δικαιολογημένους συνειρμούς στους υποψηφίους, τους φοιτητές, τους αποφοίτους, τους γονείς και στην αγορά εργασίας, για χορήγηση ΙΣΟΤΙΜΩΝ Τίτλων Σπουδών του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ, αφού και οι δύο θα αναφέρονται και στο Συνομοσπονδιακό ΑΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, αποδυναμώνοντας έτσι και το θεσμικό ρόλο, την ελκυστικότητα του Πανεπιστημίου και τη προοπτική του.
Κατά συνέπεια η Διοικούσα Επιτροπή δε συμφωνεί με τη Συγκρότηση και λειτουργία του προτεινόμενου "Συνομοσπονδιακό ΑΕΙ Δυτικής Μακεδονίας".

Κλικ για να δέιτε όλη την επιστολή...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου