.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου [24.04.13]


Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, θα πραγματοποιηθεί στις 24 Απριλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων  του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), με θέματα: 

 Θέμα  1ο: “Συνεκτικό σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης του κλάδου της εκτροφής των γουνοφόρων ζώων στην Δυτική Μακεδονία”.

Εισηγητής :ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής

Θέμα  2ο: Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου: «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγ. Θεοδόρων  Μαυρονόρους Ν. Γρεβενών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας- Θράκης 2007-2013 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προϋπολογισμού 445.000,00 Ευρώ  (με Φ.Π.Α.)

Εισηγητής :ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Γεώργιος Δασταμάνης


Θέμα  3ο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και του Δήμου Σερβίων- Βελβεντού με τίτλο «Εγκατάσταση  επεξεργασίας λυμάτων και κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί Λιβαδερού Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης» και υποβολής πρότασης για ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013»

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης

                                                        
Θέμα  4ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Προστασία του ευρύτερου αστικού ιστού από φυσικά φαινόμενα κατολισθήσεων και πλημμύρων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013»

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης


Θέμα  5ο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και του Δήμου Βοίου με τίτλο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί Τσοτυλίου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης» και υποβολής πρότασης για ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013»

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης


Θέμα  6ο: Έγκριση απόσυρσης οχημάτων- μηχανημάτων της Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Π.Δ.Μ.

Εισηγητής: ο Δ/ντής Τεχνικών Έργων, κ. Απόστολος Κουτσούλας


Θέμα  7ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας- Θράκης 2007-2013», προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της κατηγορίας: 1) Περιφερειακές/Τοπικές Οδοί- Βελτίωση/ κατασκευή/ αναβάθμιση/ ολοκλήρωση επαρχιακών οδών με Δικαιούχο την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/ Διεύθυνση Τεχνικών Έργων» με κωδικό 23.01 το έργο «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Μ.» προϋπολογισμού 19.205.000, 00 €.  

Εισηγητής: ο Δ/ντής Τεχνικών Έργων, κ. Απόστολος Κουτσούλας


Θέμα  8ο: Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας) και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης


Θέμα  9ο:  Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας) και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης


Θέμα  10ο: Υποβολή Πρότασης Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής για την Εκτέλεση Δημόσιων Δασοτεχνικών Έργων Ορεινής Υδρονομίας σε Τμήματα των Λεκανών των Υδατορεμάτων Ξηροποτάμου (Κ.Α. 110507) και Βυσσινιάς (Κ.Α. 110503)

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος


Θέμα  11ο: Παραχώρηση μελέτης με τίτλο «Οδοποιία εντός Οικισμού Πεύκου» στον Δήμο Νεστορίου, για την υποβολή σχετικής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

Θέμα  12ο: Εισήγηση για τη Διαγραφή Πωλητών Λαϊκών Αγορών από Λαϊκές Αγορές της Π.Ε. Καστοριάς

Εισηγητής :ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου


  Γεώργιος Παπαδόπουλος

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου