.

Ποιοι φορείς του δημοσίου είναι υπό κατάργηση

Με ποια κριτήρια κατεβάζουν ρολά οι φορείς Η μελέτη - σύμφωνα με το Εθνος της Κυριακής - για την κατάργηση και τη συγχώνευση των φορέων επικεντρώνεται στο έργο που επιτελούν οι οργανισμοί και στο εάν υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις με άλλες κρατικές δομές.
Συγκεκριμένα προτείνεται η απορρόφηση του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, που απασχολεί 80 άτομα, από τον ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι δραστηριότητες του φορέα ασκούνταν στο παρελθόν από τον ΟΑΕΔ και υπογραμμίζεται πως στόχος των πολιτικών απασχόλησης θα πρέπει να είναι η ενίσχυση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και η ενσωμάτωση όλων των σχετικών αρμοδιοτήτων και δομών που επιτελούν επιστημονικό, ερευνητικό και συμβουλευτικό έργο.
Το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (υπουργείο Εξωτερικών) που ιδρύθηκε το 1988 είχε ξεκινήσει -όπως αναφέρει η μελέτη- ως καθ' ύλην αρμόδιο ερευνητικό κέντρο για τα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά σήμερα υπάρχει σημαντική επικάλυψη με άλλα ερευνητικά και μελετητικά κέντρα που αποτελούν ανεξάρτητους φορείς.
Οι σύμβουλοι προτείνουν και την κατάργηση του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Μελετών που είναι ΝΠΙΔ του υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς επισημαίνουν ότι η επικοινωνία και η εξυπηρέτηση των πολιτών πραγματοποιούνται μόνο μέσω εκδόσεων μελετών και δημοσιευμάτων, ενώ στην ίδια κατηγορία δραστηριοποιούνται ερευνητικά κέντρα πανεπιστημίων αλλά και άλλοι δημόσιοι οργανισμοί.
Για λόγους επικάλυψης των δραστηριοτήτων του από άλλους φορείς προτείνεται και η κατάργηση του Εθνικού Ιδρύματος Μελετών Θ. Κολοκοτρώνης «Ο Γέρος του Μοριά» του υπουργείου Πολιτισμού, με στόχο τη μείωση των οργανισμών του κράτους.
Στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας προτείνεται η κατάργηση του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων και του Κέντρου Ερευνας και Τεχνολογίας Εθνικής Αμυνας, καθώς μέρος των δραστηριοτήτων τους καλύπτονται από τις διοικητικές δομές του υπουργείου, και προτείνεται η ανάθεση των δραστηριοτήτων που είναι κρίσιμες και εμπιστευτικές σε άλλους φορείς ή στις αμυντικές βιομηχανίες, αξιοποιώντας τα εξειδικευμένα στελέχη και τις υποδομές.
Η Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας με έδρα το Μεσολόγγι έχει ιδρυθεί από το 2003 με σκοπό τη μελέτη και την έρευνα του φαινομένου της ελευθερίας από θεσμικής, φιλοσοφικής, ιστορικής και επιστημονικής πλευράς, αλλά προτείνεται η κατάργησή της γιατί δεν λειτουργεί στην πράξη. Στην κατηγορία των φορέων που δεν σχετίζονται με τη λειτουργία του κράτους και έχουν τοπική εμβέλεια εντάσσεται το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας, με έδρα τη Ρόδο.
Για το Ιδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία υπογραμμίζεται ότι έχει επιδείξει σημαντική λειτουργία σε πολιτιστικές δραστηριότητες που δεν έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία της Βουλής και προτείνεται η κατάργησή του με τη μεταφορά προγραμμάτων που διαχειρίζεται, όπως η Βουλή των Εφήβων, και η ενσωμάτωσή τους στον Οργανισμό της Βουλής.
Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου του υπουργείου Ανάπτυξης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, καθώς και το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου μαζί με το Ινστιτούτο Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, που εποπτεύονται από το υπουργείο Δικαιοσύνης, αναγνωρίζονται ως καθιερωμένα κέντρα στους τομείς που δραστηριοποιούνται και προτείνεται η μεταφορά επιλεγμένων αντικειμένων των οργανισμών σε εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς. Για το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας προτείνεται η απορρόφηση των δραστηριοτήτων του από τον ΟΑΕΔ.
Η προτεινόμενη κατάργηση του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων συνοδεύεται από πρόταση για μεταφορά της αρμοδιότητας διαχείρισης των εισπράξεων που έχει ο οργανισμός (Μεγαρόσημο, ποσοστό επί των χρηματικών ποινών, επί του δικαστικού ενσήμου, αλλά και ενοίκια, όπως και ποσοστά από τα παράβολα μήνυσης) στο υπουργείο Δικαιοσύνης και κατάργηση της αρμοδιότητας ανέγερσης δικαστικών και σωφρονιστικών καταστημάτων λόγω επικάλυψης από τις Κτιριακές Υποδομές ΑΕ. Για την ΑΕΜΥ ΑΕ προβλέπεται η κατάργησή της και η μεταφορά στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας.
Τα σενάρια που συζητούνται, αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί για τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ, που απασχολεί 1.200 στελέχη, αφορούν παλαιότερες προτάσεις που είχαν κατατεθεί και από εκπροσώπους της τρόικας που ζητούσαν την πλήρη ιδιωτικοποίηση του φορέα, ο οποίος προσφέρει σημαντικό έργο στην επιστημονική και τεχνική στήριξη της Δημόσιας Διοίκησης για το ΕΣΠΑ. Η διατήρηση του 95% της κοινοτικής χρηματοδότησης στα προγράμματα και μετά το 2013 θα εξασφαλίσει το κόστος λειτουργίας της ΜΟΔ, όχι όμως και τις αμοιβές των στελεχών.
Τέλος, για το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, που απασχολεί περίπου 285 εργαζομένους, η μελέτη προτείνει την εφαρμογή του μοντέλου λειτουργίας των ειδησεογραφικών πρακτορείων στο εξωτερικό, που αποτελούν ανώνυμες εταιρείες με μετόχους εταιρείες ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης. «Η κατάργηση του ΑΠΕ δεν συνιστά και παύση της λειτουργίας του», αναφέρει η έκθεση και προτείνει τη διερεύνηση για ενδιαφέρον να αναλάβουν τη λειτουργία του εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο μέσα από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου