.

Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Έρευνας για Θέματα Ενέργειας ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Ανανίας Τομπουλίδης


Ο καθηγητής κ. Ανανίας Τομπουλίδης του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, εκλέχθηκε στην θέση του Προέδρου (Chairman) στην Ευρωπαϊκή ερευνητική Κοινότητα ERCOFTAC (European Research Community on Flow, Turbulence and Combustion).

Ο Οργανισμός ERCOFTAC συστάθηκε πριν από 25 χρόνια και αποτελεί το κορμό της έρευνας και της εκμετάλλευσης σε θέματα ροής, τύρβης και καύσης στην Ενεργειακή βιομηχανία της Ευρώπης. Συμμετέχουν πάνω από 200 μέλη, από Πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα Ερευνητικά τους εργαστήρια, Ερευνητικά Ινστιτούτα από την Ευρώπη την Ασία και τις ΗΠΑ καθώς και μεγάλες Εταιρίες που ανταγωνίζονται σε όλη 
την γκάμα της βαριάς βιομηχανίας στην Ενέργεια και τις Μεταφορές στην Ευρώπη.
Η εκλογή του καθηγητή κ. Ανανία Τομπουλίδη στην προεδρία του Ευρωπαϊκού οργανισμού -που κατά το τέλος του 2013 θα πάρει παγκόσμια χαρακτηριστικά – είναι σημαντικό γεγονός και αποτελεί παράδειγμα αριστείας για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας . Αναμένεται να προωθήσει ακόμη περισσότερο την έρευνα από Ευρωπαϊκά προγράμματα που διεξάγεται ήδη στα εργαστήρια του. Επίσης, προσφέρει στο Πανεπιστήμιο και τους φοιτητές του διεθνή αναγνώριση τόσο στον επιστημονικό όσο και στον πανεπιστημιακό χάρτη.
Ο κ. Τομπουλίδης διαδέχθηκε στην προεδρία του οργανισμού τον καθηγητήAnthony Huttonκορυφαίο στέλεχος της Airbus. Η θητεία του κ. Τομπουλίδη είναι διετής και μπορεί να ανανεωθεί έως και έξι χρόνια.
Πηγή: energia.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου